При недостиг на готварска сол животните проявяват извратен апетит, използуват за храна нечиста постеля , пият урина, с охота ближат ръцете и дрехите на гледачите, стените, яслите и други предмети. В тежките случаи настъпват мускулни смущения, а при бременните животни — аборти. За предпазване от това заболяване е необходимо на животните да се осигури редовно на всеки 100 кг маса по 5 г готварска сол.

Добавя се винаги в дажбите за животните. Подобрява вкусовите качества на дажбата. Недостигът на готварска сол влошава апетита, намалява консумацията и продуктивността на животните. На всеки килограм сухо вещество от дажбата се препоръчва да се добавя по 3-5 д. Готварската сол може да предизвика отравяния при прекомерно големи количества в дажбите. За прасета това се наблюдава при повече от 1 % сол в дажбата, особено когато животните нямат на разположение достатъчно вода за пиене.