Ефективността от изкуственото осеменяване при кравите, изразена в постигане на по-висока заплодяемост, зависи от редица фактори – качеството на замразената сперма в момента на осеменяването, откриването на разгонените крави, определяне на оптималния момент за изкуствено осеменяване, техника, доза и кратност на осеменяването.

1. Качеството на спермата след размразяване има особено важна роля и зависи от начина и условията, при които се провежда деконсервацията (прил.2 БДС – сперма от бик – замразена).

За изкуствено осеменяване се допуска размразена сперма, която след биологична оценка трябва да отговаря на следните изисквания: сперматозоиди с праволинейни настапателни движения ( СПНД ) минимум 30% и брой на сперматозоидите в 1 доза не по-малко от 8 милиона ( приложение 2, БДС-Сперма от бик – замразена, проект, стр. 2)

При замразяване на спермата е необходимо да се спазват следните условия:

- за всяка крава да се размразява отделна гранула, която да се аплицира не по-късно от 10 минути след размразяването;

пипетите, с които се помпа размразената сперма трябва да бъдат стерилни и предварително затоплени;

преди аплициранито спермата се преценява под микроскоп, като СПНД трябва да бъде над 30% не се допуска използването на пипети или пистолети, по които има наличие на водни капки.

2. Откриването на разгонените крави се осъществява по следните начини:

- наблюдение на признаците на разгоненост;

- чрез използване на бик пробник.

3. Определяне на оптималния момент за изкуствено осеменяване

Изкуственото осеменяване на кравите се извършва 7-8 часа преди овулацията т.е. в края на еструса. Това е оптималния момент за изкуствено осеменяване по отношение овулацията.

За определяне на оптималния момент се използват следните методи:

- ректален контрол на овулацията;

- чрез бик пробник.

4. Технология за изкуствено осеменяване на кравите.

При кравите и юниците се прилага цервикалния тип на изкуствено осеменяване. Спермата се аплицира на дълбочина 5-7 см в цервикалния канал. Използва се бимануелния метод на изкуствено осеменяване. В редки случаи при осеменяването на юници спермата може да се аплицира във влагалището.

Дозировката на спермата се определя от мястото, където тя се аплицира. При цервикалния тип на осеменяване използваната доза, когато спермата е под формата на гранули е 0.6-0.65 , а когато е под формата на паети е 0.2-0.25 мл., съдържащи 8 милиона СПНД. При вагиналния тип на осеменяване дозата едвойно по-голяма.

5. Стимулиране моториката на матката

При нарушения в моториката на матката или при пълна атония, се затруднява придвижването на сперматозоидите след аплицирането им в цервикалния канал към мястото на оплождането. За стимулиране моториката на матката е необходимо да се осигури ежедневно движение на кравите. Благоприятен ефект оказва и масажирането на матката преди провеждане на изкуствено осеменяване в продължение на 2-3 минути.

6. Отстраняване на стресовите фактори

При грубо отношение-биене, викове, поява на необичайни дразнители и др. – животните изпадат в стресови състояния, при които повишава отделянето на хормони от надбъбречната кора и те неутрализират действието на окситоцина. Всичко това води до понижаване на резултатите от изкуственото осеменяване, респ. заплодяемостта.

7. Стимулиране на репродуктивните функции при кравите

При крави с тиха разгоненост, овулацията може да бъде стимулирана чрез използването на простагландинови преперати.

За да се повиши заплодяемостта, едновременно със синхронизирането на еструса се препоръчва инжектирането на: витамин Е – 800 mg , витамин А-500 000 UI, натриев селенит и комплекс соли на фосфорната киселина -2.7mg +100 ml дест. вода. Дозата на едно инжектиране е 25 ml и се прави двукратно през 5 дни.

8. Програма за ефективнос на възпроизводство на стадата

За да се постигне заплождане на кравите в оптимални срокове, с оглед да се отелват в най-подходящо време, е необходима подготовка на кравите, с цел повишаване на заплодяемостта от изкуственото осеменяване.

Тази подготовка включва следно:

- въвеждането на адекватни системи за отчетност;

- храненето на животните да се извършва съгласно съвремените научни постижения и нормативни изисквания;

- основно внимание да обръща при отглеждането на кравите през сухостойния, родилния и следродилния период;

- във всяка ферма да се разработи календар план на очакваната дата за проявата на еструса на всяка крава;

- съкращаване на инденпенданс и сервис периодите ускоряване инволуцията на матката.

АВТОРИ:

Проф. дссн З. Захариев

Доц. д-р Ив. Николов

Доц. д-р М. Събев

Гл. асист. д-р Р. Стефанов