Колко пъти се осеменяват кравите през време на разгонеността?

Биологически и икономически най-целесъобразно е кравите да се осеменяват еднократно през времето на разгонеността им, но при условие, че стопанинът има възможност да определи най-подходящия момент за осеменяването, чрез наблюдения, изследване или покриване от бик пробник.

При оптимална проявяване на еструс повторно осеменяване или покриване от бик не само че не е полезно, но е и вредно. Може да се нарани маточната шийка при опит за вкарване на семенния материал и да се създадат условия за възникване на имунологично безплодие. Ако обаче най-подходящият момент за осеменяване не може да се определи, налага се след 10-12 часа осеменяването да се повтори.

Биологически най-целесъобразно се е оказало двукратното осеменяване през 12 часа (заплодяемостта се повишава до 15%).

Осеменяване на кравите в предварително определено време?

,arial,sans-serif;">По стопански съображения е необходимо разгонването и заплождането на кравите да се синхронизират. За целта са необходими средства, които предизвикват пълноценен еструс и заплождане в желаните от стопанина дни от седмицата и дори часове на деня. През последните години най-ефективни в това отношение се оказаха простагландините. Средства от този вид са ензапростът и естрофанът. Те се продават в аптечната мрежа. Прилага се (ензапрост 5 ml или естрофан 2 ml на крава) по два начина:

  1. При един изпуснат еструс кравата се инжектира с един от посочените препарати между 5-ия и 15-ия ден след предишното разгонване.
  2. Без предварително изследване кравата се инжектира с простагландинов препарат, след 14 дни - втори път със същия препа­рат в същата доза.

И при двата начина на приложение след инжектирането на простагландина се осеменява на 72-рия и 95-ия час „сляпо", т. е. без оглед дали са проявени признаци на разгоненост.

От „сляпото" изкуствено осеменяване се получава средно 55-60% заплодяемост. Предимствата му са, че може да се ангажира осеменител за точно определен ден и час и да се осигури подходящ семенен материал.