Bremenna Krava Images Stories Jivotnovadstvo Goveda Thumb Medium250 0Най-рано бременността на крава може да се установи от 45-ия до 60-ия ден след заплож дането чрез ректално изследване, което се извършва само от ветеринарен специалист. Навременното откриване на бременните крави и юници дава възможност на стопаните да ги поставят при по-благоприятни условия на хранене и отглеждане, навреме да ги пресушат и да ги подготвят за отелване.

По някои признаци стопанинът може да установи бременността и сам. На първо място заплоденото животно прекъсва своята половоциклична дейност (разгонването). Не са редки обаче случаите, когато бременни крави и юници проявяват признаци на разгоненост. При около 4-6% от кравите това става между 4-тия и 5-ия месец на бременността. Тази разгоненост не е опасна за плода и не нарушава правилното му износване. Не всяко прекъсване на половоцикличната дейност обаче предполага бременност. Заболяванията на яйчниците често довеждат до неразгонване и безплодие при животните.

Чрез външен оглед - установяване на асиметрия на дясната коремна стена, запълване на дясната гладна ямка и долавяне на движенията на плода - може да се установи бременността на 5-ия - 6-ия месец след заплождането. Тези признаци обаче не са сигурни.

Освен ректално изследване сега съществуват и други лаборатории изследвания за доказване на бременност, но те се прилагат твърде ограничено.

Какви грижи се полагат за бременните крави и юници?

Бременните крави и юници се нуждаят от по-големи грижи и от по-специални условия на хранене, отглеждане и хигиена. Два месеца преди предполаганата дата на отелването кравите се пресушават. Осигурява им се всеки ден 3-4 часа разходка. Подът на помещението трябва да бъде с малък наклон, без дупки и неравности, в които се задържат урина и нечистотии. Животните трябва да лежат свободно. Дажбите им трябва да се балансират по отношение на белтъчини, въглехидрати , , минерални вещества и витамини, в противен случай настъпват смущения в развитието на плода, аборти, раждане на мъртви и нежизнеспособни приплоди, задържане на последъка и заболявания на половия апарат в следродилния период.