Кравите се предпазват от аборти, като се избягват причините, които ги предизвикват (вж. Кои са причините за незаплождането и за повторните разгонвания при кравите?).


За предпазване от някои заразни аборти (бруцелоза, вибриоза, вирусни инфекции и др.) са необходими ежегодни профилактични изследвания. Осеменяват се само здравикрави без видими заболявания на половия апарат (ендометрит, вагинит).


Осеменяването се извършва от регламентирани и здрави бици. Избягват се удари, блъскане и притискане на бременнитеживотни. През зимния период се избягва поенето със студена вода. При аборт или при две последователни повторки се изпраща в най-близката ветеринарно-диагностична станция или институт материал за изследване (абортирай плод, плодни обвивки или маточен секрет) до 12 часа след изхвърлянето на плода.


При съмнение за аборт поради хранете с недоброкачествени фуражи (развалени силажи и сенажи, оплесенени или гранясали, замърсени с хербициди, с изкуствени торове и с други химични вещества) се изпращат за изследване по 1-2 кг. от тези фуражи, поставени в найлонови торби.