Какво представляват маститите при кравите?

Маститът при кравите е възпалителен процес на вимето (млечната жлеза), който се причинява от физични, химични и бактерийни агенти. Харакеризира се с увеличаване на клетъчните елементи (левкоцити и епителни клетки) в млякото и с изменения в тъканите на вимето. Трябва да се знае, че не всички възпалителни процеси на вимето са мастити. Мастит е онова възпаление, при което се обхващат каналната система (цицковият канал, млечната цистерна) и тъканта. Различните възпалителни процеси на цицките и на кожата на вимето не са мастит.

 

Как да се предпазят кравите от мастити?

В личния сектор трябва да се поддържат добри зоохигиенни условия в оборите. Осигуряват се чиста постеля , къси легла, топли и проветрени помещения. Преди доене вимето се измива добре, като същевременно се извършва и подходящ масаж. След приключване на доенето вимето се дезинфекцира с 33%-ов разтвор на инкозан. Трябва да се осигури и правилно раздояване. При заболяване от мастит винаги се търси ветеринарно медицинска помощ.