Полезна информация за Вашитекрави и биволи.

В света има около 300 породи говеда, от които 26 са от породите за месо.

Херефорд (Hereford)

Херефордското

говедо е създадено в Западна Англия. То има много здрава конституция и отлична аклиматизационна способност, поради което е най-разпространената порода месодайни говеда в света и съставлява основния процент от говеждите стада с месно направление в Северна и Южна Америка, Австралия, Нова Зеландия, Англия, Русия и др.

Херефордското говедо е типичен представител на скорозрелите английски породи за месо. То има хармонично телосложение с типичните за месодайното направление признаци. Цветът на космената му покривка е червен с бели петна на главата, холката, гърдите, корема, крайниците (под колената и скакателните стави) и кичура на опашката.

Живата маса на кравите от порода херефорд  е 550-600 кг, а на биците - 800-1000 кг.

У нас след 1965 г. бе направен внос на херефордски бици за промишлено кръстосване накрави от българското червено говедо, а след 1981 г. - на заплодени юници и на бици от безрогия херефорд от Канада за нуждите на месодайното говедовъдство.

Абердин-ангус (Angus)

Породата Абердин-ангус е създадена в Североизточна Шотландия.

Живата маса на кравите от тази порода е 500 кг, а на биците - 700-800 кг. Характеризира се с малка и нежна глава, удължено и силно замускулено тяло, къси и нежни крайници, жив темперамент, стигащ до злонравие. Цветът на космената покривка е черен. Съществени признаци за породата са безрогието, дребноплодието, високата скорозрелост, добрата аклиматизационна способност, добрите майчински качества, дълголетието, пригодността към пасищно отглеждане, добрата месна продуктивност, високото качество на месото (отлично мраморирано , крехко, тънковлакнесто и вкусно) и много високият кланичен рандеман (65-70%) при най-благоприятно съотношение на месото и костите в трупа (86-88:14-12%). Абердин-ангус е породата широко разпространена в Северна и Южна Америка, Нова Зеландия, Австралия, Великобритания и др. У нас през 1981 г. са внесени разплодни женскиживотни и бици от Канада за нуждите на месодайното говедовъдство.

Лимузин (Limousine)

Породата Лимузин е създадена в Югозападна Франция в райони с по-бедни пасища, пресечени терени и при по-сурови климатични условия. Бици от порода Лимузин са използвани за промишлено кръстосване с нашите породикрави за мляко.


Още за говедовъдството: