Полезна информация за животните.Приложение на простагландини за по-добра заплодяемост при кравите.

Поради различни

съображения през последните години приложението на хормонални препарати във ветеринарната гинекология рязко се ограничава. Това допълнително затруднява борбата с репродуктивните проблеми при кравите. И когато на пазара няма нищо ново, учени изпитват и търсят нови възможности, като посочват непознати досега индикации за приложение на иначе добре познати и разпространени в практикта препарати. Това се отнася за простагландините.

 

Клопростенолът е синтетичен аналог на естествения простагландин F2α. Съществува в две форми – D – и L- клопростенол. Те не се различават в своя състав, а в пространствената си структура. Отнасят се като картина и нейния огледален образ. Всяка от двете форми има определена биологична активност. В т. нар. рецемични смеси двете форми се срещат по равно. Така че в една такава смес, само едната съставка притежава биологична активност и се оказва всъщност ефективна. Поради тази причина съществуват търговски продукти , чиято доза за крава от 2 мл съдържа 0,15 мг клопростенол и такива при които същият обем съдържа 0,5 мг клопростенол. На втория час след венозното или мускулното приложение на клопростенол концентрацията на прогестерона в кръвта започва да намалява, следствие лутеолизата. След 24 часа нивата на жълтотелния хормон са много ниски (базални). Чрез лутеолизата се индуцира настъпване на следващия цикъл. Кравите се разгонват 2 до 4 дни след инжекцията. Следователно клопростенола се използва за синхронизация на еструса, само когато третираните животни са в жълтотелната фаза на половия цикъл. Други индикации за приложение на клопростенола, добре  или не до там познати за практикуващите ветеринарни лекари са:

перзистиращо жълто тяло, пиометра; лутео-фоликулни (анестрални) цисти; мумифициран плод; индуциране на аборт; пиометра и други тежки маточни възпаления антибиотици.

Клопростенолът е евтин е лесно достъпен. Препарати които го съдържат са много популярни в нашата страна.

 

През последните години се дискутира и проучва една съвсем нова сфера за приложение на простагландините и в частност на клопростенола

 

В едно изследване (Reproductive performance of lactating dairy cows treated with cloprostenol at the time of insemination, Theriogenology 2004, 62: 677-89, Lopez-Gastius et al.) е изпитан ефекта на венозното приложение на клопростенол по време на изкуствено осеменяване (ИО) при лактиращи крави от породата Холщайн с цел подобряване на заплодяемостта.

Въздействието на този синтетичен простагландин и получените резултати са съпоставени с:

броя на отелванията (възрастта на кравата); млечната продуктивност; телесното развитие и охранеността (Body-Condition); сезона (есен-зима; пролет-лято) и влиянието на теза фактори върху:
настъпване на овулация; двойна овулация; безплодие; периода от време между отелването до първото или второто ИО.

Опитите са извършени на географска ширина, където през лятото температурите са много високи (съществува такава тенденция и у нас). Авторите установяват, че заплодените през лятото животни (подложени на високи температури) са 2,1 пъти по-малко в сравнение с тези през есента и зимата.

 

В резултат на изследването е установено, че клопросетнола увеличава:

 

4,2 пъти процента на овулацията при животни осеменени при горещини и неблагоприятни условия. Благоприятният ефект на този простагландин е най-добре проявен при юниците, при които заплодяемостта се увеличава 3,6 пъти. 2,6 пъти процента на двойните овулации при осеменентите за първи път крави (след отелване) през лятото. Същата тенденция съществува и за повторното осеменяване Не съществува зависимост между приложението на клопростенол и другите изследвани фактори

 

Това изследване доказва, че приложението на клопростенол по време на изкуствено осеменяване подобрява заплодяемостта. Това се отнася основно за крави с увреден фертилитет, т. е. проблемните животни, подложени на стрес или високи летни температури.

 


Още за животните:
Източник: доц. д-р Пламен Георгиев