Полезна информация за животните.Грижи за копитата при телетата.

Всяка технологична група животни в една ферма има своите специфични изисквания. Това важи и трябва да се има предвид при мениджмънта на копитните проблеми. Когато фермерите познават добре различните стратегии за успех и рискове за всяка отделна група, биха могли много по добре да оценят получената обратна информация и в бъдеще да избягват проблемите.

 Животните от младото, подрастващо поколение са базата за получаване на здрава продукция в дългосрочен план.

Колкото по здрави са те, толкова по-добре те стартират продуктивния си период , като вече млечни крави. В пълна сила това важи за копитата. По принцип болестите на копитата при младите животни се срещат най-често след значително увеличаване на телесната им маса и то най-вече при някои недоимъчни състояния.

Целите на всеки един фермер крайниците при телетата да са изрядно здрави и добре оформени. По принцип копитният рог при младите и подрастващи животни е по-мек и неукрепнал в сравнение с този при възрастните крави. Особено застрашени са скорозрелите и бързо наддаващите животни. Следователно основен принцип който трябва да се спазва е създаване на баланс между условията на външната среда (подово покритие), режим на отглеждане (пасищен, дълги преходи или свободно боксово) и особеностите не само на отделната група но и на всеки индивид. Така тежките и по-трудно подвижните телета са по-уязвими при отглеждането им на твърд (бетон, камъчета) или прекален мек под. Още по опасно е придвижването им в калта на дворчетата при влажни метеорологични условия.


Още за животните:
Източник: доц. д-р Пламен Георгиев