Полезна информация за животните.

Кога една крава може да роди четири дори шест телета

Понякога в стремежа да

помогнем, ние пречим на естествените процеси протичащи в организма на животните. Например невъзможността да бъде заплодена една крава, често е някаква защитна реакция срещу определени неблагоприятни фактори недоимък, болест или дори само дискомфорт в организма. Прекаленото форсиране и стимулиране на процесите свързани с размножаването при такиваживотни може да доведе до свърх ефект, който в крайна сметка е нежелан и вреден.

С пълна сила това важи и за тихия еструс. Нормално разгонването протича със специфични външно добре изявени признаци: обща нервна възбуда, полово влечение и наличие на естрални изтечения от половия орган. При тихия еструс те или липсват или са много слабо проявени. Въпреки това обаче в яйчниците се развиват фоликули, отделя се зряла и годна за оплождане яйцеклетка. Поради липса на външни сигнали, по които да се разбере че кравите са разгонени, животните не се осеменяват и остават продължително време ялови. В някои ферми проблемът е широко разпространен и е свързан със значителни икономически последствия.

Кои са причините за тихия еструс при кравите ?

Непосредствена причини за това е намаленото количество на естрогените в организма и неадекватната реактивност на нервната система. Те от своя страна могат да бъдат обусловени от редица фактори. На първо място това е неподходящия режим на отглеждане липса на движение, слънце, въздух и зелена трева. Тихият еструс се среща предимно при високопродуктивнитекрави. При тях се предполага, че съществува т. нар. лактационна доминанта” в организма. При по-примитивните породи е характерен за есенно-зимния период. Другият фактор това е непълноценното хранене, липса или недостиг на въглехидрати, белтъци, витамини, сол, макро- и микроелементи. Някои автори считат че непълната проява на еструса се предава като унаследяем признак, характерен за чистопородното развъждане. Важна роля играят стресът, горещините, копитните заболявания и травмите. Продължителното отделяне на кравите от мъжките разплодници също може да допринесе за непълна изява на еструса и угасване на половите функции.

Кои са признаците на тихия еструс ?

От самото му наименование е ясно, че те се изразяват преди всичко в отслабване до пълно изчезване на някои външни изяви, които са характерни за еструса. Обикновено продължителността му е значително намалена. Секретът е в минимално количество, не достига до скакателната става, а също така е по-гъст от нормалното. Понякога липсва напълно. Животните са апатични, не проявяват обичайната нервна и полова активност. Особено при вързано отглеждане, нищо не подсказва, че кравите се разгонват периодически.

Става ясно, че в случая се касае за някакво минимално отклонение на функциите протичащи в организма. В повечето случаи е необходимо малко, за да бъдат вкарани всички процеси отново «в релси». Трябва да се извършва строг контрол на поведенческите реакции при животните. Задължително да се въведат общи и специални мероприятия за откриване на разгоненитекрави, особено в случаите когато те не се отглеждат при пасищен режим. Да се гарантира трикратното на ден траещо половин час наблюдение, да се използват цветни маркери, както и някои електронни уреди за детекция на еструса. Във фермата трябва да се използва прогестероновия тест, за който ще стане въпрос в други публикации. Желателно е да се извършат съответните корекции в режима на хранене и отглеждане. В някои случаи контактът с мъжки разплодници оказва изключително благотворно влияние. При по-заплетените и неясни случаи е целесъобразно извършване на ултразвуков контрол на яйчниците, при който най-точно ще бъдат разкрити протичащите процеси. Своевременно да се лекуват болестите на крайниците, в това число и копитните проблеми. Като профилактично средство в това отношение, високо ефективно е гуменото покритие на пода. Когато двигателната система при кравите е в изправност”, те най-добре и пълноценно демонстрират промените в поведението си.

Често в практиката, за лекуване на тихия еструс се използват хормонални средства. От една страна те са ефективни едва след като са направени съответните корекции в режима на отглеждане, хранене и мониторинг на стадото. Приложени самостоятелно може да се окажат ефективни при едно животно, но когато проблема е стаден, единствено хормоните не могат да решат съществуващите проблеми. От друга страна свръхвисоките дози, приложени необмислено прибързано , когато на кравата «не достига» съвсем малко, може да имат доста нежелани последствия. Едно от тях едновременното овулиране и впоследствие оплождане на повече от една яйцеклетка, водещо до износване и раждане на близваци, тризнаци, четиризнаци и т. н. Описани са случаи, когато от една крава са били разродени 6 телета ! По принцип близненето при кравите е неизгодно и е свързано със икономически загуби. Така например при проведени опити в Иран (Техеран) с 1350крави, за пръв път са документирани последствията с икономическа и биологична насоченост след близнене при кравите. Резултатите са посочени в таблицата:

 

 

Показатели

При раждане на близнаци

При раждане на едно теле

Продължителност на бременността - дни

272

279

Аборти %

12,7

4,45

Задържане на плацентата %

49,3

12,7

Затруднения в раждането/мъртвородени%

9,2

3,8

Раждане на недоразвити телета%

3,8

1,1

Заплодяемост при първо осеменяване%

17

28

Средна продължителност на сервиз периода

130 дни

113 дни

Процент на брак

32,9

16,4

Млечност кг.

7 800

8 900

 

 

За условията в Иран загубите произтичащи от близнене се изчисляват на 120 долара за лактация ! Излишно е да се споменава че при раждане на повече от три приплода, новородените са слаби, изглеждат като недоносени, обикновено са нежизнеспособни и умират бързо, след появата си на бял свят. От друга страна майките се изтощават неимоверно много, което оказва своето неблагоприятно въздействие в бъдеще – повишена заболеваемост, трудно заплождане и често преждевременно бракуване.

Освен при лекуване на гинекологични заболявания (като яйчникова хипофункция), приложението на хормонални препарати е широко разпространено при интензификацията на размножителния процес: синхронизиране на еструса, скъсяване на междуотелния период и др.За да бъдат избегнати нежеланите ефекти, употребата на този вид лекарствени средства никога не трябва да става „на сляпо” от некомпетентни лица. Необходим е предварителен преглед от ветеринарен лекар, който най-точно ще определи дозировката и вида на препарата ! Така че посочените последствия от неправилното приложение на хормони, трябва да се има предвид при някои ветеринарни манипулации и интервенции.

Разбира се една крава може да роди близнаци или тризнаци, без някакво външно вмешателство. Но тези случи са естествени. Те се причисляват към неизбежната случайност или закономерност, които в края на краищата са биологически детерминирани и въпреки негативния си икономически ефект не могат да бъдат отхвърлени еднозначно.

 


Още за животните:
Източник:доц. д-р Пламен Георгиев