Полезна информация за животните. Нов метод за определяне на най-подходящия момент за осеменяване на кравите.

За да настъпи

заплождане е необходимо кравите да бъдат осеменени в точно лимитиран период от време през еструса. Определянето му изисква познания в областта на репродуктивната физиология на този вид животни. Универсално правило е, че семенната течност трябва да бъде аплицирана 10-12 часа преди да настъпи отделяне на яйцеклетката, означено като овулация.

Съществуват различни методи за определяне на най-подходящия момент за осеменяване на кравите. При класическите, чрез наблюдение се регистрират поведенческите промени на животните. Ако наблюдението бъде допълнено от други нетрадиционни, но ефективни помощни методи , заплодяемостта на животните може да се увеличи. В особена сила това важи за случаите, когато технологичния режим не позволява кравите да извършват свободна разходка и движение в стадо. Понякога това се налага и през определени сезони на годината, например през зимата, когато продължително време има снежна покривка.

Ефективен, но малко познат метод у нас за определяне на подходящия момент за осеменяване на кравите е чрез измерване на съпротивлението на вагиналния секрет.

За какво става въпрос. Както е известно един от признаците на разгонване при кравите е наличие на естрална слуз, която се отделя от външния полов орган. Тя съдържа най-различни соли и други микрочастици с позитивен и негативен електрически пълнеж. По този начин възниква определен електричен потенциал между положително и отрицателно заредените йони. Установено е, че по време на еструс и то точно в най-подходящия момент за осеменяване настъпват характерни промени в минералния (електролитния) състав на естралната слуз. Това води до специфична промяна на електрическата й проводимост, различаваща се от тази през бременността и междуестралния период.

Посредством специални измервателни уреди, може да се определи електрическото съпротивление (импедансът) на вагиналния естрален секрет. За тази цел се прилага специална сонда, снабдена с два електрода, която се въвежда дълбоко във влагалището. Върхът й се поставя така, че да се разполага в близост до външния отвор на маточната шийка, като се потопи в намиращият се там в по-голямо количество естрален секрет. От външната страна на уреда специален датчик чрез стрелка или електронни цифри отчита резултата.

По време на жълтотелната фаза (периода между две разгонвания) електрическото съпротивление е 40-50 Ома. При разгонване спада до 25-35 Ома, като през най-благоприятния момент за осеменяване в продължение на 6-10 часа достига най-ниските стойности. Непосредствено преди овулацията съпротивлението започва постепенно да се повишава.

Важно е да се знае, че едно еднократно измерване не е достатъчно, тъй като съществуват огромни индивидуални различия. Не съществуват абсолютни референтни стойности, които биха могли да се приемат като типични за дадена фаза от половия цикъл. Най-важно е да се установи тенденцията, т. е. посоката на промяна. Единствено чрез двукратно или трикратно измерване през 12-24 часа може да се установи дали електрическото съпротивлението се повишава или обратното понижава. Така на базата на динамичните промени би могло да се определи:

1. Най-благоприятния момент на осеменяване;

2. Дали след извършеното осеменяване е настъпила овулация. Ако не, кравата трябва да бъде осеменена повторно.

Съществуват 4 възможности при двукратно (през 24 часа) измерване на електрическото съпротивление на естралната слуз:

1. В първия случай ниската стойност е последвана от повишаване на съпротивлението. Това е показателно за вече осъществена овулация. Благоприятният момент за осеменяване е отминал.

2. В втория случай и при двете измервания се измерват ниски стойности свидетелство за все още ненастъпила овулация. Това е характерно при удължаване на еструса. Среща се рядко и налага повторно осеменяване.

3. Висока стойности при първото измерване е последвана от ниска, спадане на електрическото съпротивление. Това показва, че второ измерване съвпада с началото на еструса. Изкуственото осменяване трябва да се извърши най-късно след 24 часа.

4. В четвъртия случай и при двете измервания съпротивлението е високо свидетелство за това, че животното не е разгонено или че еструса е отминал.

Всъщност тази методика крие някои недостатъци и неудобства:

1. Преди въвеждане на сондата е необходимо надеждно фиксиране на животното, почистване и дезинфекция на външния полов орган. Да се предпазва от попадане на нечистотии вътре във влагалището

2. След употреба, сондата трябва грижливо да се почиства и дезинфекцира. В противен случай съществува опасност от разпространение и пренасяне на заразни заболявания и други инфекции.

3. Установените резултати не трябва да се считат като абсолютно свидетелство за настъпващите процеси в организма. Измерените стойности винаги трябва да се съпоставят с общото поведение на кравата.

Също така не трябва да се забравя, че най-важната причина за безплодие при животните са различните възпалителни процеси на матката, протичащи понякога скрито. Единствено ветеринарният лекар може да диагностицира и лекува тези състояния.

 

 


Още за животните:
Източник: доц. д-р Пламен Георгиев