Полезна информация за животните. Мерки които трябва да се предприемат, при съмнение за инфекциозни аборти в кравефермата.

Да се има предвид, че

при всеки случай на прекъсване на бременността, причината може да се крие в някакъв инфекциозен агент.

За осъществяване на успешна борба и за предотвратяване на разпространението на инфекцията, дори и при един единствен аборт фермерите и стопаните незабавно трябва да потърсят ветеринарен лекар. Необходимо е да му окажат пълно съдействие при получаване на желаната информация, при прегледа на животното и вземането на материал за изследване. Ветеринарният лекар първоначално снема анамнезата (историята на заболяването). В тази връзка особено ценни са достоверните и прецизно водените документация и отчетност във фермата.

За да бъде изолиран причинителя се вземат (по стерилен начин) проби от:

  • плацентата. Доказано е, че в повечето случаи инфекциозният агент се запазва по-продължително в околоплодните обвивки, отколкото в самия плод. плода, който в най-голяма степен трябва да е запазен. Ако вече са настъпили автолитични или гнилостни процеси диагностичната стойност е по-малка.
  •  по отношение изолирането на конкретния причинител съществуват различни възможности. Така в част от случаите инфекциозния агент може да се докаже в плода или плацентата. Има обаче и такива микроби, които не се изолират, но срещу тях организма образува специфични антитела, които се установяват единствено в кръвния серум. За образуването им е необходимо да измине известен период от време след заразяването. Поради тази причина е задължително да се получат две кръвни проби. Първата се взема непосредствено след аборта, а втората след 2-3 седмици. След сравняване и анализ на двата резултата може да се направи достоверен извод, за евентуално наличие на специфична инфекция. Необходимо е кръвни проби да се вземат от 20% от животните в стадото.

Лошото е, че дори и да се спазят всички тези условия, вероятността за точно идентифициране на причинителите не е голяма - до 50%. Често абортите настъпват внезапно. Липсват предвестници подсказващи прекъсване на бременността. В много от случаите кравите абортират на пасището, като след това плодът се изоставя, той не се изследва нито се вземат проби от него. Всичко това прави диагностиката и борбата още по-трудни.

Ветеринарният лекар извършва преглед и лечение на аботиралитеживотни. Ако плацентата се отдели, тогава изхода за родилката е по-благоприятен и обикновено следващото заплождане ще е безпроблемно. В по-голямата част от случаите обаче при аборт плацентата се задържа. Ако не се предприемат незабавни лечебни мерки, състоянието на кравата се влошава бързо , дори може да се стигне до смъртен изход.

Мерки предотвратяващи разпространението на инфекцията

Абортиралитеживотни, плода и плацента трябва да се изолират от кучета. Да не се прави изключение дори за собствените любимци. Не трябва да се забравя, че кучетата са преносители на редица заболявания, между които и неоспорозата причинител на аборти при кравите. Борба с дребните гризачи, тъй като те се преносители на коксиели Да се предпази фуража от замърсявания с фекали от птици. Ако е възможно да се поставят съответни предпазни мрежи. Птиците са преносители на хламидии, коксиели и други опасни причинители на аборт. Микроорганизмите се разпространяват в околната среда с околоплодните течности, плацентата, плода и маточните изтечения. Те застрашават останалитеживотни във фермата и в околността. Това налага грижливо почистване и щателна дезинфекция на мястото където е настъпил аборта. Необходимо е да се предприемат и мерки за предпазване на хората влизащи в контакт с животните. При почистване след аборта да се използват латексови ръкавици, които след това да се изхвърлят на недостъпно място или да се изгорят. Работното облекло и ботушите трябва да се дезинфекцират старателно. Абортираните маси и плацентата да се поставят с специални найлонови сакове и да се скрият на изолирано място до идване на ветеринарния лекар. Забранено е изхвърляне на отпадъци и замърсена постеля на открито или там където има достъп наживотни. Те трябва да се заровят дълбоко, да се изгорят или ако се дават за храна на месоядни да се изварят в продължение на минимум 2 часа. След аборта кравата да се изолира, най-добре в отделно помещение. Трябва да се обслужва последна с индивидуални пособия. Ако осеменяването на животните е естествено, периодически ветеринарния лекар трябва да преглежда мъжките разплодници и да получава препуционална отмивка за изследване за инфекциозни причинители на аборт. Трябва да се спазва карантина и новозакупенитекрави и бици за известно време да се отглеждат в отделно помещение. Това предполага наличието на специални обори, служещи за тази цел. При внос е необходимо да се изискват сертификати гарантиращи, че новозакупенитеживотни не са носители на инфекциозни болести. По време на престоят им в карантинните помещения, те допълнително се изследват.

Каква е терапията при аборт?

В много от случаите лечението се свежда до борба и превенция на маточното възпаление с антибиотици и други лечебни средства и способи. Все още не е създадена конкретна схема за целенасочена терапия и борба срещу по-голямата голяма част от причинителите на аборт.

Проблемът свързан с абортите при животните налага детайлно, дори педантично обследване и търсене на всички възможни фактори водещи до прекъсване на бременността. Не трябва да бъдат изключвани и причини от незаразно естество недоимъчни заболявания, интоксикации, термични, механични въздействия и др.

Когато се говори за профилактика на инфекциозните аборти при кравите, най-доброто решение е създаване на здрави стада. На практика, това е възможно едва тогава, когато у нас бъдат изградени и оборудвани модерни лаборатории, снабдени с необходимата апаратура и диагностикуми. В противен случай, нещата ще останат на сегашното равнище предположения базирани единствено на догадки.


Още за животните:
Източник:доц. д-р Пламен Георгиев