Полезна информация за говедата. Кои растения са отровни за животните?

Отровните растения през периода на развитието си образуват и натрупват отровни вещества. Погълнати

от животните в незначителни количества, предизвикват заболявания, а в по-големи - и смърт. В повечето случаи са отровни не само растенията, но и приготвените от тях фуражи (сено, силаж, кюспета, шротове).

Токсични вещества в отровните растения

Съдържащите се в отровните растения токсични вещества по химичен състав са алкалоиди, гликозиди, сапонини, етерични масла, багрила и др.

Алкалоиди

Най-много алкалоиди съдържат растенията мак, старо биле, татул, блян, чемерика, тютюн, бучиниш, есенен минзухар, куче грозде и др.

Гликозиди

Богати с гликозиди са растенията синап, напръстник, кукуряк, лютиче и др.

Сапонини

Сапонините се усвояват по-лесно през възпалена и наранена чревна лигавица. Съдържат се в къклицата , напръстника, кукуряка, лопена, огнивчето и др.

Етерични масла

Попаднали в организма етерични масла оказват дразнещо действие. Излъчват се през белите дробове и бъбреците, като причиняват различни по степен увреждания. Етерични масла съдържат синапът, анасонът, лавандулата, ментата и др.

Багрила

Типичен представител на токсичните багрила е госиполът. Той е растителен пигмент, който се съдържа предимно в памуковите семена.

Токсалбумини

Токсалбумини са силно отровни белтъчни вещества. Засега са известни токсалбуминът рицин, който се съдържа в семената на рицина, и рубин - в бялата акация.

Какви са условията за образуване и натрупване на отровите в растенията?

Съществено значение за количеството на токсичните вещества в растенията имат условията на околната среда - почвени, метеорологични, човешка дейност, а също и фазата на развитие на самото растение.

Състав на почвата

В растенията може да се отложат значителни количества химични елементи, като мед, молибден, селен, флуор и др. Някои растения (цвеклото), отглеждани върху обилно наторявани с азотни минерални торове почви, натрупват големи количества нитрати и могат да станат причина за отравяне на животните.

Слънчева светлина

Слънчева светлина благоприятства образуването на токсични вещества и натрупването им в растенията. Така в изложените на слънчева светлина картофи се съдържа особено голямо количество соланин.

Метеорологични фактори

Температурните колебания, облачността, валежите, промените на времето влияят значително върху образуването и натрупването на токсични вещества в растенията.

Токсичните вещества в отровните растения се образуват през различните фази на развитието им, а натрупването в отделните части на растенията не е еднакво.

Промени в отровността на растенията при изсушаване и силажиране

Отровните вещества се съдържат в по-голямо количество в свежите, отколкото в изсушените растения.

При изсушаването количеството на съдържащите се в много растения отровни вещества намалява или те напълно се разрушават. Това се наблюдава при растенията, които съдържат летливи етерични масла и гликозиди. Отровните растения, съдържащи алкалоиди, при изсушаване запазват своята токсичност. Изключение от това правило се установява при комунигата. Съдържащият се в нея гликозид кумарин при бавно изсушаване на влажно място се превръща в по-токсично действащия дикумарин.

При силажирането под влияние на извършващите се микробиологични, термични и химични процеси настъпва разграждане на гликозидите и етеричните масла, така че съдържащите ги растения загубват своята токсичност.

Отровните растения, съдържащи алкалоиди, запазват своята токсичност при силажиране. Алкалоидите на чемериката например преминават в цялата силажна маса и тя става опасна за хранене на животните.