Полезна информация за говедата.Хранене и гледане на кравите. Млекообразуването е сложен биологичен процес, който се обуславя от породата,

наследствените и индивидуалните особености на животните, но най-важно и решаващо условие за получаване на повече и по-качествено мляко е храненето на кравите. Дажбите на кравите трябва да съдържат необходимите хранителни вещества - белтъчини, въглехидрати, мазнини - и да бъдат богати с витамини, минерални вещества и др.

Обикновено 2-3 пъти на ден се хранят кравите. Различните видове фураж се залагат в следния ред: концентриран , сочен (или и двата едновременно) и накрая груб фураж.

През зимата дажбите на кравите се състоят от концентрирани храни, сено, сочни фуражи (силаж, кръмно цвекло и др.) и други груби и малоценни фуражи (слама, плява, царевичак). Желателно е преди даването им фуражите да бъдат предварително обработени - нарязани, меласирани, запарени и т.н. Когато е в малко количество, сеното се дава сутрин и на обяд на малки порции. През зимата кравите се поят толкова пъти, колкото пъти се хранят.

Остатъците от храна в яслата трябва да се почистват преди всяко следващо хранене на кравите, за да се избягнат загниването и ферментирането им.

На 100 кг живо тегло се дава 1-1.5 кг сено и 3-5 кг силаж. Количеството на концентрирания фураж (зърнени храни, трици, кюспета, шротове и др.) зависи от дневната млечност на кравата - дава се 200-300 г на 1 л мляко. При млечност за лактационен период 1800-2200 л и 3.8-4% масленост на млякото на кравите се дава през зимата по 4-6 кг сено, 2-4 кг слама и царевичак, 20-25 кг сочен фураж (силаж и цвекло) и по 2-3 кг концентриран фураж дневно.

През лятото млечните крави се хранят главно с паша и окосена зелена трева. Когато пашата е добра, само с нея може да се нахранят крави с дневна млечност 10-15 кг. На 100 кг живо тегло се предвижда по 5 кг трева от средно качество, а за всеки литър мляко допълнително по 3 кг. Така например за крави с живо тегло 480 кг и дневна млечност 12 кг трябва да се дадат 60 кг паша или окосена трева, без да са необходими други храни.

Когато пашата е недостатъчна, на дойните крави се дава по 15-25 кг окосена зелена трева в зависимост от състоянието на пасището и млечната продуктивност. За хранене на кравите се дава зелена ръж, зелена люцерна, фиево-овесена смеска, фуражна царевица и др.