Полезна информация за говедата.Кой са причини за възникването на маститите на различни видове животни? Ефективността на млечното животновъдство в значителна степен се

определя от здравословното състояние на вимето на дойните животни. При неспазване на зоохигиенните изисквания при отглеждането и използването на дойните животни възникват увреждания на млечната жлеза, известни като мастити.

Причини за възникването на маститите са много и разнообразни и най-често действат комплексно. Съществена роля за възникването на мастити имат болестотворните микроорганизми, неблагоприятните влияния на околната среда, неправилното машинно и ръчно доене и др. Мастит най-често се наблюдава при кравите, биволиците, овцете и козите и по-рядко - при свинете и кобилите.

Заразяване с болестотворни микроорганизми

Най-често болестотворните микроорганизми проникват в тъканите на млечната жлеза през отвора на цицката. Условия за това заразяване се създават, когато дойните животни се държат на замърсени подове и постеля, особено когато там са попаднали гнойни изтечения от животни с гинекологични заболявания, както и при доене с неизрядни в санитарно отношение доилни апарати.

Микроорганизмите могат да попаднат във вимето и по кръвен път през различни рани на кожата, а също и при възпаление на някои вътрешни органи (черва, бъбреци, матка).

Неблагоприятно влияние на околната среда

За възникване на маститите определена роля играят и неблагоприятният микроклимат, неправилното хранене, недоброкачественият под, влажната, спарена и дълго несменяна сламена постеля, течението и др.

Неправилно пресушаване и доене на животните

Нерядко маститът възниква като резултат на неумело пресушаване преди раждането - най-често при рязко прекратяване на доенето при изобилно млекоотделяне и при непълно издояване на животните с цел пресушаване.

С оглед на профилактиката на мастита хигиенните грижи за вимето трябва да продължат през целия сухостоен период.

Най-честата причина за възникване на маститите е неправилното машинно доене. Ролята на машината в този случай се изразява в травматизиране на някои части на млечната жлеза и пренасяне на заразата.

Механично увреждане на вимето се получава при поставяне на чашките преди спускането на млякото или продължаване на доенето и след опразване на вимето (сляпо доене); поддържане на по-висок, по-нисък или непостоянен вакуум; поддържане на много бърз, много бавен или нередовен ритъм на пулсации; използване на стари, нееластични гумени чорапчета.