Полезна информация за говедата.Породи биволи. Домашните биволи са топлолюбиви и водолюбивиживотни. Те произхождат от дивия индийски бивол (Арни) и се

разделят на две основни групи: блатен и речен бивол.

Речният бивол произхожда от Индия. Към тази група се отнасят породите Мура, Джафарабади, Сурти, Нили-Рави и др., известни с високата си млечна продуктивност и добри месни качества. Характерна особеност за тях са черният или тъмносивият цвят на космената покривка и извитите или отпуснатите надолу рога. Те предпочитат да се къпят в чиста, течаща вода. По-голямо значение за нас имат биволите от групата на речния бивол. Към тази група принадлежи и нашият местен бивол.

Мура (Murrah)

Породата буволи Мура е създадена в Индия. Мура е най-многочислената порода биволи в Индия и благодарение на добрата си аклиматизационна способност, високата си млечност и добрата месна продуктивност е разпространена в почти всички страни на света, където се отглеждат биволи. Биволите от тази порода имат хармонично телосложение, лека, удължена и нежна глава, малки, нежни, охлювообразни, завити назад и напред черни рога. Тялото е дълго и добре замускулено. Вимето е много добре развито, с правилно оформени четвъртини и с дълги, симетрично разположени цицки. Задната част на тялото не е окосмена. Цветът на кожата и на космената покривка е черен. Опашката е с бял кичур. Срещат се индивиди с кафяв и сиво-бежов цвят.

Живата маса на биволиците е 550-650 кг, а на биволските бици - 800-900 кг. Средната млечност на биволиците е 1600-2200 кг с 6-7,5% масленост.

Нили-Рави (Nili Ravi)

Породата е създадена в Пакистан чрез кръстосване на двете породи: Нили и Рави. По телосложение биволите от породата Нили-Рави са сходни с биволите от породата Мура, но се отличават с по-тежката си и груба глава. Очите им са големи, със силно изпъкнали очни орбити и със сини зеници. Тялото им е по-късо и сбито. Кожата и космената покривка са черни с бели петна на главата, бабките и китката на опашката. Около 10-15% от животните са с кафява космена покривка.

Живата маса на биволиците е 600-650 кг, а на биците - 700-800 кг. Средната млечност на биволиците е 2000-2700 кг със 7,0% масленост.

Сурти (Surti)

Създадена е в Индия. Биволите от породата Сурти се характеризират с хармонично телосложение. Главата им е удължена и суха, с дълги саблевидни рога, гърбът е къс и леко вдаден. Гърдите са дълбоки, но тесни. Космената покривка е сребристосива до ръждивокафява. Краката са по-светли. Характерен белег за породата са двете бели ивици на предгръдника.

Живата маса на биволиците е 400 кг, а млечността им - 1300-1600 кг със 7,5-10% масленост. Животните от породата Сурти са известни с високата си репродуктивна способност и добър нрав.

Джафарабади (Jafarabadi)

Създадена е в Индия. Биволите се характеризират с голяма и тежка глава, големи, масивни, спуснати надолу и завити назад и нагоре подобно на куки рога.

Живата маса на биволиците е 700-800 кг , а на биците - 900-1000 кг. Средната млечност на биволиците е 1600-2500 кг с 8,5% масленост.

Български местен бивол

Принадлежи към средиземноморския тип, отглеждан у нас от векове и използван главно като работно животно за разораване на тежки почви и целини, в оризищата, за превозване на големи товари, в дърводобива и др., но същевременно и за производство на мляко и месо. Известни са биволското кисело мляко и биволската пастърма както у нас, така и в чужбина.

Местният бивол се характеризира с груба конституция, сбито телосложение и силно развит преден пояс. Главата е груба, силно удължена, с клиновидна лицева част. Рогата са плоски, триъгълни, насочени назад, малко встрани и извити нагоре. Крупата е широка, свлечена и стреховидна. Опашката е къса и ниско поставена. Вимето е средно голямо, добре развито, с цилиндрични цицки, понякога прищипнати в основата си, с немного добра доимост. Цветът на космената покривка е черен - караманести биволи. Животните с бяло петно на челото са известни като брези, а с бели очи - като чакърести. Носното огледало, мукозите, рогата и копитата са сиво-черни. Живата маса на биволиците е 480-530 кг, а на биците - 600-800 кг. Средната млечност на биволиците е 1400-1800 кг със 7,5-8% масленост.

През 1962 г. за пръв път бяха внесени у нас мъжки и женски биволи от породата Мура от Индия с цел да се повиши млечността, да се подобрят големината, формата и функционалните качества на вимето и месната продуктивност на местния бивол. За втори път през 1974 г. бяха внесени биволи от породите Мура, Сурти и Джафарабади от Индия и Нили-Рави от Пакистан. Резултатите от проведеното кръстосване на местните биволи с породата Мура са насърчителни. Провежда се задълбочена селекционна работа за подобряване на продуктивността и създаване на нова порода биволи - Българска Мура.