Полезна информация за говедата.Породи говеда за комбинирано използване. В света има около 300 породи говеда, от които 87 са от породите за комбинирано

използване.

Кафяво алпийско говедо - Brown Mountain

Кафяво алпийско говедо е създадено чрез чистопородно развъждане в Швейцария. То е типичен представител на породите говеда с комбинирано направление, при Което са съчетани хармоничното телосложение и здравата конституция с добра млечна продуктивност, висока растежна способност и добри месни качества. У нас е внесено след 1905 г. и е участвало при създаването на българското кафяво говедо.

Сименталско говедо - Simmental

Създадено е чрез чистопородно развъждане в Швейцария. Сименталското говедо е едно от най-едрите говеда и се характеризира със здрава конституция, добро телосложение, отлична замускуленост, добра млечна и месна продуктивност и добра работоспособност. У нас е използвано преди повече от 80 години за създаването на кулското, а по-късно и на българското сименталско говедо.

Родопско говедо

Отглеждано е по нашите земи, преди да се заселят траките. Развъдната му област е Родопският масив, характерен със силно пресечения си терен и обширните, но бедни пасища. Живата маса на кравите е 180-250 кг, а на биците - 350-400 кг.

Цветът на космената покривка на родопското говедо е твърде разнообразен: червено-кафяв, черен, сиво-кафяв, сиво-жълт. Около носното огледало обикновено има светъл пръстен и по гърба - светла линия.

От 1970 г. се провеждат облагородително и възпроизводително кръстосване с джерсейското говедо и резултатите са много добри.

Българско кафяво говедо

То е на второ място по разпространение у нас след черно-шареното говедо. Българско кафяво говедо се развъжда в Югозападна и Южна България и в планинските райони на бившите окръзи Врачански, Монтана, Великотърновски, Пловдивски, Търговищки и Пазарджишки и в цялата територия на Ловешки и Габровски.

Българското кафяво говедо е с млечно-месно направление. По телосложение е много сходно с кафявото алпийско говедо. Живата маса на кравите е 500-550 кг, а на биците - 800-900 кг. Средната млечност на кравите е 3200-3800 кг с 3,6-3,8% масленост. Младите животни при интензивно угояване на 12-месечна възраст достигат жива маса 420-450 кг, а на 18 месеца - 500-550 кг при среден дневен прираст 1000-1200 г. Кланичният рандеман е 56-58%. Месото е доброкачествено.

Българско сименталско говедо

Създадено е чрез възпроизводително и поглъщателно кръстосване на местното сиво и сивото искърско говедо със сименталското, в равнинните части на северозападна България.

По тип и телосложение българското сименталско е много сходно със сименталското говедо. Цветът на космената му покривка е червен или жълто-шарен с бели петна по различни части на тялото. Рогата и копитата са восъчножълти, а носното огледало - розово. Живата маса на кравите симентале 550-600 кг, а на биците - 900-1000 кг. Средната млечност на кравите симентале 2800-3000 кг с 3 ,9% масленост. Младите животни имат висок интензитет на растеж както при симентала.