Полезна информация за говедата.

Какви грижи се полагат за кожата на животните?

Кожата на животните изпълнява важни физиологични функции. Ако състоянието й зависи от

общото състояние на животното , здравето на животното също се обуславя в значителна степен от нормалното функциониране на кожата.

Значението на кожата се изразява в нейните многообразни функции - защитна, отделителна, секреторна, терморегулаторна, анализаторна.

Здравата кожа е бариера срещу проникването на болестотворните микроорганизми и паразити в организма. Тя участва в обмяната на веществата и чрез нея се отделят отпадъчни обменни продукти. С участието на кожата, потните жлези и космената покривка животните регулират топлоотдаването и поддържат телесната си температура на определено равнище.

Замърсяването на кожата на животните е реална предпоставка за сериозни нарушения в нейните физиологични функции и за появата на редица заболявания.

Грижи за поддържане на кожата в добро хигиенно състояние

Механично почистване на кожата на животните (оборка)

Чрез механично почистване се отварят порите на потните и мастните жлези, подобряват се кръвоснабдяването и храненето на кожата.

За ръчно почистване на кожата се използват чесала, гребени, четки и кърпи. Правилно е с тези прибори да се обслужва отделно животно или група животни, отглеждани от един човек. Инвентарът се съхранява в отделни шкафове и периодично се дезинфекцира, с което се намалява възможността за разпространяване на кожни заболявания, като краста, трихофития и др.

Редовно почистване на кожата е необходимо при конете и говедата. При отделните видове животни оборката се извършва по различен начин.

Конете при хубаво време се почистват вън от помещенията на коневръзи, като се връзват късо, за да не се допускат инциденти. Работникът взема в лявата си ръка четката, а в дясната - чесалото. Застава с лице към животното и започва най-напред да почиства главата. Движението на четката е двукратно, първото е срещу косъма, с което се цели да се почисти в дълбочина, а второто - по посока на косъма. След оборката животното се избърсва с влажна кърпа.

При оборката на говедата се използват четка и гребен.

Измиване на животните

Замърсените части на тялото на животните се измиват с хладка вода и сапун. При кравите се измиват вимето преди доене и половите органи преди раждане, а при конете - крайниците, копитата и половите органи преди заплождане. След измиване животните се подсушават с чиста кърпа.

Къпане на животните

Животните се къпят с хигиенна или профилактична цел предимно през лятото при благоприятно време, за да се избегне простудяването им. За къпане на животните се използват подходящи реки, язовири, басейни, вани и душови уредби. Животните трябва да се къпят при температура на водата, не по-ниска от 18-20°С, в продължение на 10-15 мин.

Животните не трябва да се къпят, когато са уморени, запотени и нахранени, болни и при силен вятър.

С профилактична и лечебна цел се къпят най-вече овцете срещу краста в специални неподвижни или преносими вани.

Стрижба на животните

Стрижба на животните се извършва с хигиенна и стопанска цел. С хигиенна цел се стрижат говедата, конете и специални породи кучета, а със стопанска - овцете, козите и зайците.