Полезна информация за говедата.Симентал - порода говеда подходяща за пасищно отглеждане.

Произход на сименталското говедо

Породата Симентал е

създадена в западна Швейцария в райони с отлични пасища. Там говедата се изкарват на пасищата през пролетта, където се намират до късна есен. Само през зимата говедата се отглеждат на закрито.

Цвят

Цветът на космената покривка на породата Симентал е червено-бял с вариране от тъмно червенокафяв до светлочервен. Главата задължително е бяла, което се предава на потомството и при кръстосване с други породи. Носното огледало и мукозите са бледорозови. Рогата са големи, с кремав цвят и тъмни върхове. Копитата са светло оцветени, здрави.

Едрина

Сименталските говеда са едри животни. Кравите са с височина при холката 136-140 см, биците 140-145 см. Живото тегло на кравите Симентал е средно 650-700 кг , а на биците - 900-1100.

Телетата от тази порода при раждането тежат 40-45 кг, на 6-месечна възраст - 180-190 кг, а на 12 месеца юничките 300-320 кг, а бичетата 450-480 кг. Бичетата на 18-месечна възраст достигат 600 кг. Кланичният рандеман е 58-62%.

Екстериорни особености на Сименталското говедо

Съществуват два продуктивни типа сименталски говеда - месно-млечни и млечно-месни, но европейската селекция проявява предпочитания към млечно-месния тип. Главата е голяма, с широко чело и широко носно огледало. Шията е средно дълга, с добре развит гердан. Гърдите са дълбоки и широки, коремът е обемист, а крайниците са здрави. Гърбът, крупата и поястницата са широки и дълги, с добре развита мускулатура. Вимето на кравите е добре развито, но несиметрично, често стъпаловидно, с дебели и дълги цицки.

Темперамент на сименталско говедо

Кравите от тази порода са много спокойни и се отглеждат лесно.

Използване на пасищата

Сименталските говеда много добре оползотворяват пашата и грубите фуражи. Тази порода е подходяща за пасищно отглеждане в планински райони, като се нуждаят от неголеми количества концентрирани фуражи.

Продуктивност на Симентала

Около 4500-4700 кг. варира средната млечност на сименталските крави. Млякото е с 3,91% масленост и 3,39% белтъчини, което е само с около 18% по-ниско от Фризийската порода крави. Същевременно среднодневния прираст (на бичета за угояване) е с 10% повече (1380 гр.), а кланичния рандеман е с 20% повече. При съотношение в на мляко/концентриран фураж = 1/1 и цените (средно) на мляко/месо = 1/7, доходите (за отделната кравеферма) от двете породи са почти равни.

На Симентала ценно предимство е много високото качество на месото - постно и крехко. В европейските страни цената това месо е с 10% по-висока, отколкото на останалите породи говеда.

Най-добри резултати за Симентала са постигнати в Швейцария, Германия и Австрия.

Аклиматизационната способност на сименталските говеда е добра. Животните от тази порода са разпространени в повече от 30 страни, в т.ч. и у нас, поради приспособимостта им към различни условия, бързия им растеж и задоволителната млечност.