Полезна информация за говедата.Фактори, от които зависи млечната продуктивност на кравите.

Наследственост. Млечната продуктивност на животните е

наследствено обусловена. Генетичните заложби се реализират напълно при идеални условия на хранене и отглеждане на животните. В практиката обаче не е възможно да се осигурят условия за пълна изява на максималните възможности за млечна продуктивност. Така например, ако две крави близнаци с еднаква наследственост се поставят при различни условия на хранене и отглеждане, от тях ще се получи различно количество мляко.

Млечната продуктивност на кравите е признак, който се влияе силно от условията на околната среда. За да се проявят наследствените заложби за висока млечност при кравите, трябва да се обръща голямо внимание на храненето и отглеждането им.

Порода. Млечната продуктивност на кравите зависи от производственото направление и от породната им принадлежност. Най-висока е тя при кравите от породите с млечно направление. Кравите от породите с месно направление имат много ниска млечност, тъй като главното производствено направление при животните от тези породи е производството на месо.

От породите с млечно направление с най-висока млечност са кравите от породата Холщайн-фризийско говедо, следвани от черно-шареното говедо, червеното датско, англерското, айширското, а с най-висока масленост на млякото са кравите от породата Джерсей, които по относителна млечност превъзхождат дори и холщайн-фризийските крави.

Хранене. Един от основните фактори на външната среда, който оказва най-голямо влияние върху млечната продуктивност, е храненето на кравите. Количеството и съставът на млякото се влияят от количеството и състава на приетия фураж. Количеството на енергията на приетите фуражи оказва съществено влияние върху млечната продуктивност на кравите. При недостатъчно количество енергия от фуражите кравата си набавя енергия от телесните резерви. Ето защо се налага преди отелването бременните крави да се хранят много добре, да бъдат в състояние малко над средна охраненост, за да могат след отелването си да използват телесните резерви за производство на мляко. При ниско равнище на хранене млечната продуктивност може да се намали до 25-30%.

Върху млечната продуктивност влияе и съставът на дажбата. Най-голямо е влиянието на белтъците върху количеството на млякото, тъй като те изграждат белтъците на млякото. Даването на по-голямо количество на белтъци свръх необходимата норма не е целесъобразно, тъй като те не могат да се оползотворят, а се трансформират в телесни тлъстини.

Жива маса. Живата маса оказва благоприятно влияние върху млечната продуктивност до определени граници. При някои породи крави с увеличаване на живата маса се увеличава и млечността, но до определени граници, след което с увеличаване на живата маса млечната продуктивност започва да намалява.

Други фактори, които оказват влияние върху млечната продуктивност на кравите, са сухостойният период, сервиз-периодът , бременността, поредността на лактацията, периодът на лактация, сезонът на отелване и др.