Полезна информация за говедата.Дезинфекция на животновъдните ферми. Дезинфекцията (обеззаразяването) е комплекс от методи и средства за унищожаване на болестотворните

микроорганизми в замърсената околна среда.

Видове дезинфекция

В зависимост от целта, с която се извършва, дезинфекцията бива предпазна и наложителна.

Предпазна дезинфекция на животновъдните ферми

Предпазната дезинфекция е постоянна мярка в здравите ферми с цел да се предотвратят проникването и избухването на заразни болести. Тя се провежда в зависимост от вида и категорията на животните, технологията на отглеждане и годишния сезон при задължително спазване на принципа пълно-празно”.

Съгласно зоохигиенния принцип пълно-празно” всяка следваща група животни се заселва в помещение, което е изцяло изпразнено, основно почистено и ефективно обеззаразено. За целта се определя почивен период от 7 до 21 дни за различните видове и категории животни.

Предпазна дезинфекция в помещенията за овце се извършва два пъти в годината (през пролетта и есента), а при всички останали видове животни - след приключване на технологичния цикъл.

Наложителна дезинфекция

Наложителната дезинфекция на животновъдните ферми се провежда при избухването на някоя заразна болест с цел да се предотврати разпространението на заразните причинители. Тя бива текуща и заключителна. Текущата се провежда всекидневно, за да се унищожи своевременно заразното начало, а заключителната дезинфекция - след ликвидиране на заразното заболяване, за да се обеззаразят всички места, обитавани от болните животни.

Дезинфекционни средства

Дезинфекционните средства са две основни групи: физични и химични.

От физичните дезинфекционни средства най-често се използват механичните средства, ултравиолетовите лъчи и топлината.

Механичните дезинфекционни средства включват почистване на предметите, премахване на повърхностния пласт, измиване и измазване. Механичната дезинфекция е задължителен етап, предшестващ химичната дезинфекция.

Ултравиолетовите лъчи намират приложение за дезинфекция на водата, въздуха, стените на хладилниците, инкубаторите и др. За целта се използват предимно живачно-кварцовите лампи.

Топлината се прилага под формата на огън, суха и влажна топлина.

Огънят се прилага като нажежаване, обгаряне и изгаряне. Изгарят се заразени малоценни предмети - тор, остатъци от фураж и постеля, кошери (при американски гнилец) и др. Нажежаването и обгарянето се извършват с бензинова лампа.

Най-широко приложение намира влажна топлина. Прилага се като гореща вода (около 70°С) най-често за измиване на доилни апарати и съдове , особено с добавка на 1-2%-ов разтвор на натриев карбонат, или кипяща вода за обеззаразяване на вода, съдове и др.

Към химичните дезинфекционни средства спадат различни групи химични вещества с разнообразен механизъм на действие.

За да се прилагат химичните дезинфекционни средства в животновъдните ферми, необходимо е:

да убиват всички патогенни микроорганизми; да не предизвикват отравяния на човека и животните и да не повреждат обработваните предмети; да се прилагат лесно; да са евтини.

В дезинфекционната практика най-широка употреба намират хлорната вар, натриевата основа, гасената вар, формалинът, лизолът и др. във вид на водни разтвори, а самата дезинфекция се постига чрез потопяване, измиване и напръскване с помощта на специални апарати.