Полезна информация за говедата.Комфортна среда за кравите - предпоставка за висока продуктивност.

Окръжаващата среда оказва голямо влияние върху организма на селскостопанските животни.

За по-пълно реализиране на генетичния потенциал за продуктивност на животните е необходимо да се създадат условия, които най-добре отговарят на техните биологични особености. В противен случай, животните са принудени да се адаптират и това причинява допълнителен стрес върху физиологичните процеси, увеличават се разходите за енергия и в крайна сметка намалява продуктивността, увеличава се консумация на храна, а в някои случаи животните се разболяват или дори умират. Въздействието на неблагоприятни условия на околната среда се нарича стресово въздействие или просто стрес.

Комплексът „комфорт за кравата” включва много понятия, които до известна степен са взаимосвързани и взаимнозависими. Естествената проява на живота е прием на фураж, вода , движение, лежане, преживяне. Във всичко това, кравата не трябва да бъде ограничавана, в противен случай може да настъпи депресия и намаляване на продуктивността.

За съжаление, не винаги адекватно да се вземат предвид такива фактори като начин на отглеждане, форми на обслужване на животните, качеството на постройките за животните, тяхното разположение, вентилация, осветление и т.н. Понякога са необходими само незначителни промени в строително-плановите решения, в оборудването на кравефермите в полза на биологичните нужди на животните, в създаването на комфортни условия за кравите, които са благоприятни за повишаване на продуктивността.

При някои промени в комфорта на кравите на практика често се наблюдава повишаване на производителността до 1000-1800 литра мляко на крава годишно. Това показва огромните резерви, които могат да бъдат мобилизирани за подобряване на продуктивността на животните и в същото време служи като доказателство, че без максимален комфорт не могат да бъдат постигнати отлични резултати.

Комфортната среда за кравите се определя от четири основни фактора, които осигуряват определен ритъм на живот и поведение на животните:

  • Въздушната среда, в която се намира една крава (температура, влажност, състав на въздуха и др.);
  • Сухи, меки и комфортни за почивка боксове при свободно отглеждане или удобно връзване - при вързано отглеждане;
  • Свободно потребление на храна и вода;