Полезна информация за говедата.Шароле - една от най-разпространените месодайни породи говеда в Европа. През последните години значително много нарасна интересът към

френската порода Шароле. Това се дължи на изключително добрите месодайни качества на животните. Породата Шароле е създадена в Средна Франция от старото френско говедо за работа, което има обща генетична връзка със Симентала. За подобряване на месните форми е впръскана кръв от Белия шортхорн. В родината си говедата се отглеждат пасищно на стада, съвсем примитивно, поради което проявяват лош нрав.

Цветът на космената покривка е светъл - кремавожълт или бял. Рогата и копитата са восъчнобели, а носното огледало е розово или светло. Главата е средно голяма, с широко чело. Шията е средно дълга и добре замускулена. Гърдите са дълбоки и широки. Тялото е удължено, закръглено и дълбоко. Крупата е дълга , права или наведена. Бутовете са много добре замускулени. При някои индивиди се наблюдават преразвити мускули на бута (кулари), а при други - средно изразена преразвитост (полукулари). Крайниците са средно високи, с плътни и здрави кости и копита. Кравите тежат 850-900 кг, а биците - 1100-1300 кг. Младите животни при пасищно или при оборно интензивно угояване на 8-месечна възраст достигат 300 кг, а на 12-месечна възраст - 480-500 кг. Кланичният рандеман достига 65%, а понякога и 70%. Съотношението между месото и костите и между месото и тлъстините е много по-благоприятно, отколкото при останалите породи говеда за месо. При угояване говедата не натрупват големи количества вътрешни и междумускулни тлъстини. Месото е крехко, но с по-светъл цвят от месото на другите породи говеда. Един от недостатъците на породата Шароле е едроплодието, вследствие на което се явяват трудни раждания. Това качество ограничава до известна степен използването на породата Шароле.

Породата Шароле е разпространена в много страни, където се използва за кръстосване както на породите за месо, така и на породите за мляко и за създаване на нови породи. У нас породата Шароле беше използвана за промишлено кръстосване главно в района на българското червено говедо.