Полезна информация за говедата.Хранене и отглеждане на биволи. Има убеждение, че биволите усвояват по-добре хранителните вещества на грубите фуражи от говедата.

Резултатите от проучванията по този въпрос опровергават това убеждение. Биволите и говедата имат съвършено еднакво устроена храносмилателна система, приспособена за използване и за оползотворяване на грубите, тревните и сочните фуражи.

Като по-примитивни животни биволите са по-невзискателни към фуражите от говедата. Те приемат с еднакво желание доброкачествените и нискокачествените фуражи - слама, царевичак , царевични кочани, лошокачествено сено, шума от царевица и др.

Биволите се хранят по норми както говедата. През зимния период биволиците се хранят с груби фуражи - слама, царевичак, царевични кочани, сено и др. (пресметнато на 100 кг жива маса) 2,5-3 кг, сочни фуражи 3-8 кг и на дойните биволици по 320-350 гр. концентриран фураж на 1 л. мляко. През лятото на дойните биволици се дават само зелени фуражи и по 1,5-2,1 кг концентриран фураж.

Биволиците се доят ръчно или машинно (двукратно или трикратно).

Преди години малачетата се хранеха естествено, като се оставяха да бозаят от майките. Този примитивен начин се замени с изкуственото им отглеждане както при телетата. Малачетата добре приемат млякото с биберон или с поилка. До 4-месечна възраст те се хранят със 190 л. пълномаслено мляко, 140 кг стартерна смеска, 100 кг цвекло и 86 кг силаж.

След отбиването малачетата се хранят както телетата, но с намалени норми поради по-ниската интензивност на растеж.