Полезна информация за говедата.Червено датско говедо. Породата Червено датско говедо е създадена в Дания чрез сложно възпроизводително кръстосване на местното фюнейско

говедо. Важна роля са изиграли Англерското говедо, а за подобряване на телесните форми и на месните качества - млечният Шортхорн.

Породата Червено датско говедо е сравнително нова. При създаването й са приложени нови методи за развъдна работа, с което се обясняват високата продуктивност и голямото разпространение. За сравнително кратък период се разпространи бързо в Дания и по значение е на едно равнище с Черношареното датско говедо и с Джерсея.

Червеното датско говедо е от млечно-месен тип. То е сравнително едро животно. Кравите тежат 550-600 кг, а биците - 900-1000 кг. Животните се отличават с дълго , дълбоко и широко тяло. Гърдите са дълбоки и широки, с широко междуребрено разстояние. Крупата е дълга, широка, права и добре замускулена. Вимето е голямо, обемисто, с жлезиста структура, но не е достатъчно коремно. Цветът на космената покривка е червено-кафяв, понякога с бели петна по вимето и по корема. Като недостатък в екстериора може да се смята относително по-грубата и тежка глава. Червеното датско говедо е твърде скорозряло. Юниците се заплождат на 16-17-месечна възраст. Мъжките телета при интензивно угояване имат висок среден денонощен прираст - 1000-1200 добре оползотворяват фуражите и имат висококачествено месо с висок рандеман.

Млечността е висока - 4200-4500 литра с 4,1-4,2% масленост. Благодарение на високата млечност и добре изразените месни качества червеното датско говедо е използвано за подобряване на говедовъдството в другите страни. Голям брой животни от тази порода са внасяни в Бившия СССР, Румъния, Италия, САЩ и други страни. Червеното датско говедо служи като основен подобрител при създаването на породата Българско червено говедо.