Полезна информация за говедата. Родопско говедо - най-дребната порода говеда в Европа. Родопското говедо е порода пренесена в нашите земи от траките, които са се заселили

в родопския масив. Развъдната област обхваща всички селища в Родопите , , характерни със силно пресечени планински терени и с обширни пасища. Растителността в този район е оскъдна, пасищата са бедни, поради което храненето на родопското говедо е много ограничено. През пасищния период говедата не получават допълнително фураж, а през зимата се хранят със сено и с листник. Ето защо Родопското говедо е най-дребната порода не само у нас, но и в Европа. Средната височина при холката на кравите е 90-110 см, а масата се колебае от 180 до 250 кг. При добри условия на хранене кравите достигат 300-350 кг, а биците - 400-500 кг. Средната млечност на кравите в развъдната област е 600-1000 литра. Относителната млечност е сравнително висока (450-500 кг приравнена към 3,8% масленост).

Родопското говедо се характеризира с дълга, тясна и суха глава. Профилната линия в челната част на черепа е изпъкнала, рогата са къси, тънки, не здраво заловени за главата, поради което често се чупят. Тялото, общо взето, е хармонично, но слабо замускулено. Краката са тънки и добре поставени, с много здрави копита. Цветът на космената покривка е червен, черен, сивокафяв, червеножълт и сивожълт. Преобладава червено-кафявият цвят. Родопското говедо има светъл пръстен около носното огледало и светла линия по гърба. Кожата е средно дебела, но еластична. Наблюдават се недостатъци като стреховидна, свлечена и остра крупа.

В миналото са извършени опити за подобряване на родопското говедо чрез кръстосване с български кафяви говеда, но резултатите са били незадоволителни. Получените кръстоски имали по-висока маса и малко по-висока млечност от родопските, но относителната млечност била по-ниска и кръстосването преустановено. Провеждано е и облагородително кръстосване на родопскикрави с джерсейски бици. Резултатите от кръстосването са добри. Кравите имат с 900 литра по-висока млечност от родопските и с 300 литра от кравите кръстоски от Родопско и Българско кафяво говедо.