Полезна информация за говедата.Хранене на телета през млечния период. Храненето на телетата през млечния период има някои съществени особености.

Ранно

отбиване

Телетата може да се отбиват на възраст 3-5 седмици след раждането. Срокът на отбиване зависи преди всичко от развъдната цел и породното направление.

Използване на млечни заместители на пълноценното мляко

Съкращаването на срока на отбиване е възможно само при използване на висококачествени млекозаместители и пълноценни стартерни смески. Те може да се дадат на телетата непосредствено след коластрения период, но за препоръчване е това да става от втората седмица. Млекозаместителите заместват напълно майчиното мляко и се отразяват добре върху развитието на телетата и здравословното им състояние.

Постепенно или рязко отбиване

Въпреки че постепенното или рязкото отбиване не влияе върху развитието на телето, се препоръчват схеми за хранене с постепенно отбиване.

Ранно приучване на телетата към стартерни смески и обемисти фуражи

От биологичен аспект ранното приучване към стартерни смески и обемисти фуражи не само че не се отразява неблагоприятно върху растежа и развитието на животното, но има и редица икономически предимства.

Обикновено към стартерни смески и сено телетата се приучват от втората седмица, а към кореноплодни и силаж - съответно от 3-ата и 8-ата седмица. На практика стартерните смески и обемистите фуражи се дават на воля.

С цел да се определи времето на отбиване обаче е необходимо да се знае количеството на приетите фуражи. Смята се, че млечният период може да приключи, ако телетата приемат около 0,5 до 0,8 кг стартерна смеска, и че е приключил стартерният период, ако телетата приемат 1,5-2 кг стартерна смеска, 1,5-2 кг сено и около 5 кг силаж и кореноплоди.

Схеми на хранене на телетата през млечния период

Известни са твърде много и различни схеми на хранене на телетата през млечния период. Особен интерес представлява храненето на телетата през този период в големите комплекси на САЩ, в които се отглеждат годишно по 2-3 хиляди телета. При отглеждането им особено внимание се обръща на храненето през коластрения период.

Половин час след раждането телето се пои с около 2,2 литра коластра. Първия ден количеството на коластрата е 4 литра, и то от първото доене. В продължение на 4 дни телетата се поят два пъти дневно с 4-5 литра коластра, като от петия ден се минава на млекозаместител - 0,45 кг сух млекозаместител, разреден в 5 литра вода. Телетата се приучват от 10-ия -15-ия ден след раждането към приемане на концентрати и обемисти фуражи.

Отбиването става на 5-7-седмична възраст в зависимост от породата и при положение че телетата добре консумират стартерни смески. Нормата за поене с мляко или млекозаместител е 1 кг на 10 кг ж. т. С цел да се намалят диариите през първата седмица от живота на телетата количеството на течната храна не трябва да превишава 8% от теглото им, а по-късно - 10-14% в денонощие.

В Германия количеството на коластрата при първото захранване е 2-4 литра при температура, не по-ниска от 37°С. И тук широко се използва храненето на телетата с млекозаместители. До двуседмична възраст телето получава майчино мляко, а след това до 12-седмична възраст се храни с млекозаместител. От 10-ия ден телетата получават гранулирани комбинирани смески и сено, а от 5-ата седмица - и сочни фуражи. Телетата се хранят 2 пъти дневно. През целия период на отглеждане се изразходват коластра 25 кг, млекозаместител (сух) 50 кг, гранулирани комбинирани смески 90 кг, сено 50 кг и силаж или цвекло 30 кг. От много опити е установено, че количеството на млекозаместителя може да се намали наполовина, но за тази цел са необходими висококачествени стартерни смески. Въпреки че прирастът през първия месец на отглеждане с по-малки количества млекозаместител е по-нисък, постига се по-ранно приучване към използване на стартерни смески. Благодарение на това по-рано започва функционирането на търбуха при телетата и те са способни да приемат растителни фуражи по-рано и в по-големи количества. На 16-седмична възраст телетата практически се изравняват по живо тегло и се отбиват на 8-седмична възраст.