Полезна информация за говедата.Хранителните вещества и значението им за животните. В растителните фуражи се съдържат хранителни вещества - протеин, въглехидрати, мазнини,

минерални вещества, витамини и др. , които осигуряват градивен материал и енергия или регулират биохимичните процеси в организмите. Те са необходими за изграждане на младия организъм, за заместване на разрушената тъкан при възрастнитеживотни, за размножаване и получаване на висока плодовитост, за създаване на високопродуктивни породи и линии, за повишаване продуктивността и поддържане здравето на животните. Следователно чрез храненето се поддържат живота и продуктивността на организмите.

Протеинът служи за изграждане на мускулите, за растеж на плода при бременнитеживотни, за образуване на половите продукти, на млякото, на яйцата и вълната. Той е необходим за поддържане на живота на организмите.

Биологичната стойност на протеина се определя от съдържащите се в него незаменими аминокиселини. При липса или недостатъчно количество само на една от аминокиселините биосинтезата на белтъчините за дадена продуктивност се нарушава. Биологичната пълноценност на протеина е различна в отделните фуражи, както и изискванията на различните видове и възрастови категорииживотни. По-взискателни към аминокиселинния състав на протеините са младите индивиди и непреживнитеживотни, свинете и птиците. Високобелтъчните животински продукти - мляко, месо, яйца, вълна, полови продукти, може да се образуват само при приемане на оптимални количества протеин от животинския организъм. При недостатъчна задоволеност на организма с аминокиселини се понижават белтъчната биосинтеза и продуктивността, а с приемане на по-големи от нуждите на животните количества част от излишния протеин се трансформира в мазнини, получава се енергия или се отделя от организма с фекалиите и урината. Свинете и птиците задоволяват своите нужди от протеин основно с храната, а преживнитеживотни освен от фуража използват и микробиален белтък, синтезиран в предстомашията им (търбух, мрежа или книжка). Свинете и птиците са взискателни към протеина, затова в храната им се дозират и някои незаменими аминокиселини, като лизин, метионин, цистин и др. За осигуряване на необходимите аминокиселини фуражите трябва да се комбинират.

Мазнините служат като градивен материал. Източник са на енергия, разтворители са на мастноразтворимите витамини А, D, Е, К и служат като резервна храна на организма.

За оптимална млечна продуктивност сухото вещество на дажбата трябва да съдържа 2-4 % сурови мазнини. При изхранване с оптимално количество мазнини се подобрява оползотворяването на фуража, повишава се усвояването на калция и се спестяват енергия, белтъчини и витамин В1.

Въглехидратите са главен източник на механична и топлинна енергия за животните. Те осигуряват 80-90% от общото количество на енергията за поддържане на живота. Въглехидратите образуват основната маса на растителните фуражи и заемат от 2/3 до 3/4 от сухото им вещество. В животинския организъм тяхното количество е минимално, около 1%. Постъпили в организма, те се разграждат, отделят енергия и преминават в продукцията, а излишното им количество се включва в синтезата на мазнините.

Минералните вещества служат като градивен елемент. Те са необходими за синтезата на важни за организма съединения, поддържат определена реакция на храносмилателните сокове и телесните течности, поддържат осмотичното налягане в течностите, участват във водния режим, необходими са за нормалната възбудимост на нервите и мускулите, играят роля при съсирване на кръвта, обмяната на органичните вещества, обезвреждането на вредните продукти на обмяната, нормалното размножаване, продуктивността и здравето на животните.

Витамините нямат градивна и енергетична стойност. Макар и в минимални количества, те са абсолютно необходими за правилното протичане на обменните процеси. Витамините действат като стимулатори, регулатори или инхибитори на биохимичните процеси в организма. При авитаминоза настъпват физиологични смущения. Ако това състояние продължи по-дълъг период, протичат морфологични изменения, които при напредване до непоправима степен предизвикват спиране на жизнената дейност като цяло и организмът умира.