Pony-horseСпоред някои автори към групата на понитата се отнасят всички коне, чиято височина при холката е между 80 и 140 см. Понитата са дребни породи коне, които са създадени и широко разпространени първо в Централна и Западна Европа и след това в редица райони по целия свят. В хипологичната литература съществуват огромен брой с проучвания, от които е видно, че към тази относително голяла група коне се отнасят значителен брой породи, които въпреки че са близки по тип , се различават по някои морфологични особености.

 

Най-известните между тях са Шетланд пони, Уелско пони в Англия, Хокайдо-пони в Япония и др. В света е по-разпространено шетландското пони. То е по-дребно на ръст. Височината му варира между 80 и 110 см. За шетландското пони притежава характерен шарен цвят на космената покривка.

 

В САЩ се прави селекция на дребен тип пони с височина при холката от 30 до 50 см, които се отглеждат при домашни условия вместо кучета и котки.

Понитата притежават и се отличават със спокоен темперамент и с дребен ръст. Те са невзискателни към условията на живот,  поради което са много лесни за отглеждане. Голяма част от понитата се използват за обучение на децата за езда. Понякога се използват за задоволяване на дребни нужди от впрегатни животни. Организират се различни състезания, изложби и други занимателни игри предимно участието на деца.

В България има внесени групи кобили и жребии, които се развъждат в конезавода „Кабиюк". Те се използват в детските школи за езда.