Haflinger_23

Кога и как са създадени конете от порода Хафлингер

Създаването на породата Хафлингер(Haflinger) е започнало още през далечната 1876 г. Тази порода е била създадена с цел да задоволи необходимостта на австрийската армия от планински товарни коне. В началото са били използвани местни кобили, които били кръстосвани с жребци от породите Шагия и Гидран. По-късно, тъй като селекционерите искали да подобрят някои екстериорни качества, те вкарали свежа кръв, като кръстосали потомството с чистокръвни арабски коне. През 1874 г. е бил внесен ориенталскиятжребец Ел Ведави XXIII, който е бил роден през 1868 г. За племенни цели били използвани синовете му 14 Фолие 1-77 и Хафлинг. Полученото от тях потомство било разпространено в района на Тирол. През 1898 г. породатаконе е призната официално под името Хафлингер(Haflinger).

До началото на Първата световна война от породата Хафлингер(Haflinger) е имало 400 кобили майки. Те били получени в резултат на проведената много строга селекция по отношение на типа и екстериора. Периодът между Първата и Втората световна война се характеризира с разширението на ареала на разпространение на конете от породата Хафлингер(Haflinger), а също така и увеличаването на техния брой.

Височината при холката на кобилите от порода Хафлингер(Haflinger) е от 132 до 142 см, а на жребците - от 137 до 144 см. Стопанското предназначение на породата Хафлингер е разностранно. Конете били отглеждани в планински райони от 1100 до 1700 м надморска височина. Те били тренирани, изпитвани и използвани за впряг, езда и носене на товар. Заедно с развитието на породата била изградена и нейната структура. В резултат на линейното развъждане и много строгата селекция, качествата на породата Хафлингер(Haflinger) са затвърдени и се предават в потомството. Универсалните й качества и невзискателността по отношение на храненето са я наложили в 30 страни на света. Най-голямо разпространение породатаконе Хафлингер(Haflinger) има в Австрия, Швейцария, Франция, Холандия, Турция, Сърбия, Албания, САЩ, Англия, Чехия, Словакия, Полша, Бразилия и др.

Конете се отличават със своя нисък ръст, красива глава, къса шия със силно развита мускулатура. Холката е ниска и постепенно се прелива с гърба. Тялото на конете е удължено с широк закръглен гръден кош. Крупата е широка, раздвоена, с развита мускулатура. Крайниците са относително ниски с добре развита костна система. Цветът на косъма на конете е изабела. Гривата и опашката на конете от породата Хафлингер(Haflinger) са покрити с обилно разрити покривни косми, което придава на конете особена красота. Конете имат добър нрав , лесно се поддават на обучение в различни видове работа. С тях могат да работят както възрастни, така и деца и неопитни работници. Конете от породата Хафлингер(Haflinger) спокойно може да изчакват с часове на едно място, без да създават главоболия на стопаните си.