akhalteke_porodaАкхал текинският кон е типичен представител на културните породи коне за езда. Тези коне принадлежат към най-старите породи в света. Акхал текинската порода коне принадлежи към групата на пустинните коне. В създаването и вземат участие редица древни коне с източен произход -асирийски, староирански и др. Тези коне се отличават с голяма издръжливост.

Породата е създавана, чрез естествена селекция (продължителен отбор и подбор) от тюркменското население. Решаваща роля за създаването на Акхал текинските коне са изиграли сухият пустинен климат и оскъдната фуражна база в района на пустинята Каракум. Те са най-добре приспособената порода към горещия климат на степните райони.

Акхал текинските коне са участвали при създаването на редица ездови породи коне, като Тракененската и др. Ашхабад е център на селекционната дейност на породата. От 1934-35 г. там се води Държавна племенна книга, от която е ясно, че 90% от приплодните коне са потомци на жребеца Бойноу, който е положил началото на няколко линии.

Акхал текинският кон се отличава с изключителна сухост и подвижност.

Главата му е свързана с шията по своеобразен начин. Шията заема до голяма степен вертикално положение. Поради тази причина линията на долната устна на коня съвпада с хоризонталната линия, идваща от холката. Този факт придава известна уникалност в екстериора му, която не се среща при никоя друга порода.

Конституцията е нежна и плътна. Холката е добре очертана, висока 152-164 см, а гръдният кош е сравнително плитък. Крайниците се отличават с добре очертани сухожилия. Цветът на косъма е различен - тъмно кестеняв, изабела, черен и др. Цветът на космената покривка е с типичен златен гланц. Конете са изключително работоспособни и издръжливи и дори и при най-трудните природни и климатични условия.