Коневъдство.

Езикови жестове в поведението на конете

MichelleDennis03Когато човек се занимава и общува с конете най-важното е да може да разбира техния език. Ето някои общи езикови сигнали при конете и значението им:
Сигнали с ушите
Щръкналите уши показва безпокойство.
Едното или двете уши са леко назад това означава че конят слуша ездача си повреме на езда.
Помръдване и свиване знак за стресиран кон, също е знак за объркване и смущение.
Свити назад уши почти сплеснати-знак за агресия.
Сигнали с очите
Затворени са при болка и умора.
Широко отворени са при страх.
Конят показва бялото на очите си когато е изплашен ядосан а може да се наблюдава и при много енергични коне.
Очите са полузатворени при спокойна почивка.
Сигнали с ноздри
При вълнение или страх ноздрите се разширяват,а при погнуса се набръчкват.
Сигнали с устни
Свити устни показват напрежение.
Отпуснати устни показват спокойствие.
Сигнали с врата
Тръскане на главата странично тръскане предполага стрес.
Рязкото повдигане на главата показва раздразнение.
Навеждане на главата нагоре и надолу показва увеличение на зрителния обхват.
Зигзагообразно движение на главата често срещано приконе отглеждани на затворено и това е знак за отегчение.
Кръгово движение на главата конят стои като прави кръгови движения и това показва че е много стресиран.
Сигнали с опашката
Вдигната опашка знак за вълнение, за намерение за игра при млади коне. Наблюдава се също когатожребец приближи кобила.
Отпусната опашка знак за подчинение , знак за изтощение или че конят е болен.
Мятане на опашка при пъдене на насекоми.
Когато мятането е първо настрани а после нагоре-надолу-показва че коня не е в добро разположение а е разтревожен и объркан.
Звукови сигнали
Пръхтене знак за безпокойство и също знак че конят си почиства носа от прахови частици.
Цвилене сигнал за защита да не го пришпорват.Варира по интензивност като това показва степента на тревога.
Поздравително цвилене- ниско и гърлено.
Цвилене при ухажване-продължително,ниско и равномерно.Издават го кобилите когато се приближи жребец.
Цвилене на майката слабо и едвам доловимо за хората. С него майката вика кончето си.
Ръмжене при страх или ядосване.
Сумтене и стенание знак за изтощение,отегчение,прекомерно напрягане.
Удряне с копита по земята наблюдава се при стресирани или отегчени коне. Някоиконе ритат стените на конюшните като са отегчени.
Пъхтене знак за добро състояние.
Тактилен чрез допир
наблюдава се когато конете се срещнат- нос нос и се използва от ездачите за да насочат коня и да го предупредят къде са.

На базата на тези сигнали се правят така наречените етограми чрез които може по- лесно да се разбере състоянието на коня.

Автор: Деница Игнатова

Източник:Всичко за конете:Жестове и поведение на конете