Коневъдство.

 

Подготовка и тренинг на малки кончета

Много по-лесно е да се подготвя и обучава малко конче, отколкото кон, завършил растежа си, но подготовката на конче задължително изисква голямо количество грижи и търпение. Не го предприемайте, докато не започнете да контролирате своя собствен характер. Ранният тренинг на кончето оказва голямо влияние върху неговата стойност и използваемост. Някои неудачи от ваша страна, независимо дали са ви направили впечатление, могат да имат по-късно ефект върху вашето конче. Ако не успеете да го уловите, ще бъде много по-трудно да го уловите по-късно. Ако то успее да се измъкне, докато го водите с повод, ще опитва да го прави отново всеки следващ път.
Обучавайте вашето конче правилно, като помните, че вие не трябва да се отвличате с други проблеми. Най-добре е да го поставите в затворено помещение само, така че вниманието му да е съсредо¬точено върху урока.
.

Има три основни правила, които трябва да следвате:

Учете вашето конче само на едно нещо в определен момент. Не искайте от него да прави нещо ново, докато не сте заели позиция да наблюодавате как го изпълнява – никога не спирайте, докато не го изпълни както желаете. Насилието и принудата може би са нужни понякога, но те трябва да бъдат спокойно приложени. Когато искате вашето конче да направи нещо ново, повтаряйте урока, докато се запечата стабилно в неговото съзнание.

Най-лесния начин да научите конче да има доверие във вас, е като винаги се придвижвате бавно и спокойно. В повечето случаи кончето ще идва към вас по собствено желание, докосвайки ви с носа си. Когато това се случи, погалете го по шията, холката и бута. Така вашето конче ще започне да идва при вас, за да го погалите отново.
Вече сте готови да обучавате вашето конче правилно. Бъдете убедителни, като работите бавно и спокойно.
Ако имате по-стар, внимателен кон, приближете кончето в ъгъл, така че конят да прегражда пътя му и спокойно наденете оглавника му. Уверете се, че закопчаването е сигурно и побода е добре прикрепен и че можете да държите кончето сигурно и здраво.
След като престане да се бори с вас, вържете го някъде, където не би могло да нарани себе си или някой друг. Оставете го за час или повече. Уверено го галете и му говорете през това време. Шепа овес и внимание могат да направят чудо със спокойствието на кончето.

Водене
Кончето трябва да бъде внимателно приучено на водене докато е съвсем малко. Някои лакомства, като овес или бонбон преди и по време на първия урок подпомагат възпитанието на кончето и му показват, че вие нямата лоши намерения. Четкайте или избърсвайте кончето често , , но никога не използвайте грубо чесало или тбърда четка.
След като поставите оглавника на вашето конче, закопчайте го внимателно. Ако го приеме спокойно, наградете го с потупване по шията и почесване или с лакомство. Може да се използва незатягаща се примка, поставена върху задната част на кончето за да се направи воденето по-лесно и приучаването по-бързо. Много важно е да се работи с кончето внимателно, по около половин час на урок всеки ден, в няколко последователни дни.

Повдигане на краката
След това вие трябва да научите своето конче да вдига краката си. Повтаряйте урока докато започне да вдига краката си доброволно. Потупвайте и погалвайте кончето нежно винаги когато изпълни вашето желание.

Източник: Тренировка на конете:Подготовка и тренинг на малки кончета