Horse_health_veterinarianТрябва да знаем кое е „нормално“, за да можем да кажем кога нещо не е наред.

Повечето коне се придържат към навиците си. Именно затова, когато нещо е различно от обикновено, трябва да се замислим дали всичко е наред със здравето на коня.

Освен това, трябва да знаем кои параметри на жизнените показатели са нормални, за да можеш след като ги измерим, да преценим дали има проблем, а и да помогнем на ветеринаря.

1. Дишане
- 8-16 вдишвания в минута
- измерва се като с ръка усещаме въздухът, излизащ от ноздрите, или ако конят е неспокоен (при колика да речем), то може и да се наблюдава снижението и покачването на гръдния кош
- важно е да се запомни, че фактори като упражнение, повишена външна температура, повишена влажност на въздуха, повишена телесна температура, стрес, страх, ще учестят дишането и това е нормално
- интересен факт е, че при галоп, конят вдишва при всеки мах
- освен това, когато се наложи да пробяга сравнително късо разстояние (около 400 метра) за много кратко време, то конят може да не вдишва за 30 секунди

2. Пулс
- 30-40 удъра в минута
- някои коне имат естествено завишен пулс (по-неспокойните коне), други нисък
- при конете няма сведения, че ако са в по-добра физическа форма, то пуслът им ще е по-нисък (както е при хората), но за измерване на кондиция може да послужи това , доколко бързо възвръщат нормални нива след физическо натоварване
- повишената температура на въздуха ще повиши пулса
- при стрес големи количества епинефрин (адреналин) са причина за рязкото повишаване на червените кръвни телца с 50-80%; това повишава възможността на кръвта да пренася по-добре кислород и то само с повишаване на пулса, без учестяване на дишането
- болката повишава пусла; има тренировъчни методи, които следят за скоростта на пулса по време на тренировка и така отчитат дали конят изпитва болка (знаеш, че нещо го боли още преди да се е разкуцал)

3. Телесна температура
- около 38 градуса Целзий (37 – 38.5)
- мери се анално, термометърът трябва да има връвчица и клипса, за да може да се закачи за опашката и издърпа лесно при необходимост
- много ниска температура може да се получи ако термометърът попадне в топка изпражения или ако не е упрял стената на червото
- повишена въздушна температура, влажност, упражнения, болка повишават температурата
- леко завишената температура не винаги е лоша, това означава, че конят сам се бори с инфекцията

4. Време за запълване на капилярите
- индикация за шок или анормално кръвообращение, опасност от съсиреци
- венците на коня се натиска с пръст за 2-3 секунди, след което се отпуска; до най-много 2 секунди венецът трябва да възвърне нормалният си цвят (от розово до червеникаво)
- проблем ако венците са много бледи
- трябва да се знае какъв е нормалният цвят на венеца на коня (индивидиално, някои са с по-светли, други с по-тъмни) и да се следи за промени

5. Тест за дехидрация
- защипваме с пръсти малко кожа (около врата, преди рамото), кожата трябва да възвърен форма веднага; ако остане в „ощипано“ положение, то конят е изключително обезводнен
- много горещо време, упражния биха обезводнили коня в нормални граници

6. Алюри
- трбябва да се знае нопмалният начин, по-който конят ходи и да се следи за изменения: асиметричност, по-къса крачка, куцане (най-лесно се проверява на ходом и най-вече тръс)
- свръх чувствителност при петата и копитото
- топлината в долната част на крака е признак за възпаление

Източник: www.dir.bg