Методите и техниката на развъждането на козите са както при овцете. Половата зрелост при козите настъпва на 5—8-месечна възраст. За първи път обаче те се използват за разплод на 1 1/2-годишна възраст. При добри условия на хранене и отглеждане яретата може да се използуват за разплод още на възраст 10—12 месеца при маса над 38—40 кг.

Бременността при козите майки продължава около 5 месеца. Възпроизводството при тях може да се ускори, като се прилага двукратно окозване в една година или трикратно в две години. Козите се разгонват през почти всички сезони. При еднократно окозване заплождането е през есента, а раждането става през пролетта. Това позволява през летния период козите майки интензивно да се доят.

Обикновено яретата бозаят 2—3 месеца. При козите за мляко те се отбиват веднага след раждането и се отглеждат изкуствено. През първите три дни получават коластра от майките. След това постепенно в дажбата им освен майчино мляко се включват различни висококачествени фуражи (смлян овес, пшеничени трици, шрот), качествено сено, креда, сол. По този начин яретата израстват нормално и достигат дбра едрина, което е гаранция за висока продуктиност.