От тези породи кози се получава еднородна вълна. Тя се отличава с копринен блясък, с нежност от 56-то - 50-то до 46-то - 44-то качество и с дължина 18-22 см.

Ангорска порода кози (Angora)

angoragoat_1Ангорската коза е типичен представител от породите за вълна. Родината на тази порода е Турция. Тази порода се отглежда заради производството на ангорска вълна. Тя е еднородна, с нежност 44-то - 56-то качество, с много хубав блясък  и с голяма здравина.

Козите дават по 3 - 4 кг вълна, а пръчовете - 7 - 9кг. Живата маса на ангорската коза е 35-45 кг, а на пръчовете около 65-90 кг. Средната млечност за един лактационен период е 180 - 250 л.

Плодовитостта им е сравнително ниска средно около 100 - 120%. От ангорската порода кози се получава и доброкачествено мляко, с високи вкусови качества. За един лактационен период се добиват около 180 - 250 л. мляко.

Плодовитостта им е сравнително ниска - 100 - 120%. От тази порода се получава и доброкачествено месо, което е с високи вкусови качества.

Съветска вълнодайна порода кози (Soviet yield of wool).

soviet_1Породата е получена, чрез кръстосване на местните грубовълнести кози с ангорски пръчове. Призната е за порода в бившия СССР през 1962 год. Средната жива маса на козите е 36-41 кг.,а на пръчовете около 65-85 кг. Добивът на вълна от коза е около 1,6-1,9 кг.,а при пръчовете 2,8-3,8 кг. Вълната е с нежност 56 -46 качество, дължината ва косъма е 16-20 см. и рандеман 74-80%. Млечността им е ниска 100-120 л.