Козата е чисто животно и затова се полагат необходимите грижи козината и кожата и да се поддържат чисти. При топло време козите може да се къпят с топла вода. След къпането те се държат 2 — 3 часа в помещението, докато изсъхнат. В самото помещение подът редовно се застила със суха чиста слама. Специално внимание се обръща на копитата. Те се преглеждат редовно и при нужда се обрязват или се изпиляват.

Млечността на козите майки зависи не само от храненето, а до голяма степен и от правилното доене и от положените грижи за вимето. Обикновено козите се доят на открито в двора, без да се връзват. При по- голям бройживотни се препоръчват специални станоци както за овцете. През пасищния период козите се доят 3 пъти на ден — сутрин (в 5—6 часа), на обяд (в 12— 3 часа) и вечер (в 19—20 часа), а при двукратно доене — сутрин и вечер.

Техниката а доенето е както при овцете. Космената окривка на козите за мляко се състои от груби осилести и тънки, къси пухови влакна. През пролетта пуховите влакна линеят (изпадат), затова пухът се отделя от козината , чрез ресане на животните със специални криви гребени няколко пъти в продължение на един месец. При ресането се внимава да не се нарани кожата. В зависимост от породата се получава от 100 до 250-300 г пух. При породите за пух количеството му е по-голямо и достига до 700 г.