За козите се строят масивни, затворени от всички страни помещения от подръчни материали. Когато се отглеждат малък брой кози, може да се използува част от обор, конюшня, навес и др.

Необходимата площ за различните категориикози е: за пръчове 2,2—2,4 кв. м. , закози за мляко 1,4—1,6 кв. м., за ярета 0,4 кв. м., за козички 1,1—1,2 кв. м. и за млади пръчове 1,7—1,9 кв. м. В помещенията трябва да се поддържа оптимална температура, защото козите са чувствителни към студа. Оптималната температура за отглеждане накози майки е 12—15° С, за ярета — 18° С, а оптималната относителна влажност—65— 70%.

По надлъжните страни на помещението се правят индивидуални боксове за майките с ярета с размери 1,4X1,4 м. За хранене на животните се използуват комбинирани ясли, като се предвижда следният хранителен фронт: за пръчове 0,7 м, закози майки 0,4—0,5 м, за ярета 0,2 м, за козички 0,35—0,4 м и за пръчлета 0,4—0,5 м. В помещенията се поддържа добра хигиена. Боксовете редовно се дезинфекцират с прясно гасена вар и се застилат със суха чиста слама. Водата за пиене се дава в специални бетонни или ламаринени корита.