Чести ли са следродилните усложнения (задържането на плацентата, атонията на матката възпалението на матката, следродилната инфекция и др.) при козата?

Следродилните заболявания при козата са чести. Ако не се потърси помощта на ветеринарен лекар, те завършват със смърт, тъй като козите са изключително чувствителни към тях. Много важно е да се следи дали плацентата ще падне за 3—5 часа след раждането, какви са изтеченията от матката (чисти, гнойни, некротични и др.), променен ли е апетитът, какво е общото състояние на животните и др. При всяко отклонение от нормалното поведение и здравословно състояние трябва да се търси ветеринарномедицинска помощ. При заболяваме трябва да се про¬вежда ударна и продължителна терапия с антибиотици и с други лекарства.
, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));