Болестта краста по кози и овце е хронично протичащо заболяване. При козите и овцете се появяват изменения по кожата, придружени със силен сърбеж, опадане на вълната и смущения в целия организъм. Младите животни силно изостават в развитието си, а възрастните намаляват теглото и млеконадоя си. Болестта краста по кози и овце се предизвиква от микроскопични кърлежчета, хранещи се с епителните клетки на кожата и тъканните течности. При острата форма засегнатите животни обикновено умират.

Профилактика и лечение на краста. Препоръчват се двукратни бани (след стрижбата и през есента) на всички овце през 7 дни в селищата, където е установено заболяването през последните 2 години. За индивидуално третиране може да се използват и лекарствени средства, прилагани вътрешно или с инжекции.