Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Заразен некротичен хепатит-овце и кози

Заразният некротичен хепатит (клостридиум едематиенс) се характеризира с внезапна смърт и с некроза на черния дроб.

История и разпространение на заразния некротичен хепатит.

Болестта е описана най-напред в Австралия. У нас болестта е доказана през 1956 г.

Етиология на заразния некротичен хепатит.

Възбудителят Клостридиум едематиенс се отделя в околната среда с изпражненията на здрави и болни овце. Спорите му са доста устойчиви във външната среда. Възприемчивост. Заболяват най-вече възрастните овце (3-4-годишна възраст). Вероятно това се дължи на по-често опаразитяване с метил на по-старите овце.

Епизоотологични особености на заразния некротичен хепатит.

За появата на болестта е необходимо наличие на метила, увреждащ черния дроб. Клинична картина . Болестта протича свръхостро. Животните почти винаги умират. Профилактика и борба.

За предпазване от болестта трябва да се провежда:

а) борба срещу фасциолозата чрез дехелминтизация на овцете и прилагане на мерки за оздравяване на пасищата;

б) ваксинация на овцете в началото на есента. При появяване на болестта се прилага своевременно серумиране, последвано след няколко дни от ваксиниране.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates