Яретата се раждат със средно живо тегло за женските единаци 3,5 кг, за мъжките 4,5 кг, а за близнаците съответно 3 и 3,6 кг. При осигуряване на добри условия на хранене и отглеждане на 18-месечна възраст женските достигат живо тегло от 32-37 кг, а мъжките 40-45 кг.

Първата храна, която приемат новородените ярета е коластрата. Ролята на коластрата и времето за забозаване е както при новородените агнета. След коластрения период основната храна за яретата през първите 2-3 седмици е майчиното мляко. След третата седмица майчиното мляко може да се замени напълно с млекозаместител или с краве мляко. Подходящи за яретата са млекозаместителите за телета. През втората седмица започва приучването на яретата да приемат сухи храни - концентриран фураж и сено. Подходящи са лесносмилаемите концентрирани храни като пресято овесено брашно, трици, грахова ярма или пълноценна стартерна смеска.

За храна на малките ярета през този период се използва и висококачествено бобово (люцерново, детелиново) сено. Много подходящи са нежните зелени листници, както и сочни храни - моркови и цвекло. Неподходящи за храна на малките ярета са картофите, царевичната и ечемична ярма, които се включват обикновено след 40-50-дневна възраст. Към края на първия месец яретата привикват напълно към посочените фуражи. Готварската сол като компонент в дажбата на ярета се включва след 20-я ден. От втората седмица на яретата се предоставя и вода за пиене, която трябва да бъде чиста и затоплена до 36-38°С. Водата за пиене трябва да се сменя няколко пъти на ден.

Отбиването на разплодните ярета се осъществява тогава, когато са в състояние да приемат дневно най-малко по 250 g концентриран фураж и 300-350 g сено. Разплодните ярета се отбиват на 75-90-дневна възраст. Най-малко 1 месец след отбиването яретата не трябва да виждат майките, защото ако се съберат отново започват да бозаят.

Изискванията на младите животни към качеството на фуражите са по-високи в сравнение с тези на възрастните. Това налага дажбите на младите подрастващи кози да бъдат балансирани по отношение на енергия, протеин и минерални вещества. В таблица сме посочили примерни дажби за хранене на козички през оборния период.

Козичките са сравнително по-скорозрели от останалите видове преживни животни и при добро хранене започват да се разгонват още на 4-5-месечна възраст.

В редица страни с добре развито козевъдство заплождането на козичките на 8- 10-месечна възраст е масова практика. За да се извърши ранно заплождане на козичките без отклонения в продуктивността през следващите възрасти те трябва да достигнат 70-75% от теглото на възрастните. Според Тодоров и кол. /1996/ младите козички за да се заплодят трябва да имат следното минимално тегло.

Основното изискване при ранното заплождане на козичките е да се хранят по- обилно от бременните сухостойни кози, освен за нарастването на плода, но и за поддържане на собствения им растеж. При заплождане на козите на 8-10-месечна възраст дажбите след отбиването трябва да съдържат 16-18% суров протеин в сухото вещество.

Минимално тегло преди заплождане

Порода

Живо тегло на възрастни кози, кг

Минимално живо тегло при първо заплож., кг

Ангорска

30-35

24

Местна коза

40-45

30

Българска бяла млечна

50-60

38

Саанска

55-65

42

Англо-нубийска

80-90

60