Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Вирусът шмаленберг (Schmalenberg) уврежда фатално новородените агнета и ярета

Полезна информация за животните.Вирусът шмаленберг(Schmalenberg) уврежда фатално новородените агнета и ярета.

През настоящата зима във ферми в Германия се раждат много агнета с аномалии и уродства. Показаните признаци и промени не съответстват на познатите до този момент причини за този вид неблагополучия.

 Вниманието е насочено към една нова инфекция, придобиваща огромна популярност и актуалност в Северозападна Европа, а именно болестта причинена от вируса Шмаленберг (Schmalenberg). В посочените случаи при всички изследвани агнета съмненията са потвърдени в Fridrich-Loefler-Institut, мястото където за първи път е идентифициран въпросния вирус.

Да припомним още веднъж кое е най-характерното за него ?

Той е принадлежи на род Orthobunyaviren, а те от своя страна към Simbu-серогрупата, познатите вече – Shamonda, Aina, Akabane вируси. В генетично отношение вирусът Schmallenberg стои най-близо до Shamonda вирусите.

Те са причинители на синдрома „Артрогрипоза-хидроенцефалия” и се установяват при говедата в Австралия, Азия и Африка.

Вирусът Schmallenberg се разпространява чрез кръвосмучещи насекоми, най-вече комари. Поради тази причина, специалистите очакват подобно географско разпространение като това на болестта „Син език” при говедата през 2006 и 2007 година. Най-рискови са топлите летни месеци на годината. Възможно е и трансплацентарното заразяване на плода.

Вирусът Schmallenberg е патогенен и за говедото, като при възрастните животни предизвиква диария, повишаване на температурата, влошаване на общото състояние, загуба на апетит и рязко намаляване на млекодобива. За разлика от кравите, при възрастните овце този момент не са установени подобни симптоми.

 

В какво се изразяват патологичните признаци при новородените агнета ?

 

Промени в скелета. Ставите на предните и/или задните крайници са нефизиологично подвити и най-важното, опитите за изправяне и изпъване са без успех тъй като ставите са вкостени (анкилоза). Понякога се установява извръщане на главата настрани и назад, следствие деформация на шията. Гръбначният стълб е S-видно изкривен. Много типично е скъсяването на долната челюст. Възможно е дори скъсяване на лицевия череп. Аномалиите могат да се срещнат като единични или комбинирани. В по-голямата част от случаите засегнатите приплоди дори и живи са нежизнеспособни или са мъртвородени. Въпреки че агнетата, които се раждат живи, могат да приемат мляко, поради дефектите си не могат да бозаят естествено, поради което умират.

Автор: Dr.Wagner Schafzucht 2/2012 (www.schafzucht-online.de)

Когато овцете износват повече от един плод са възможни различни варианти.

Успоредно с дефектните, се раждат и агнета, които външно са напълно здрави и нормални. Има случаи, когато при многоплодна бременност се засягат всички агнета.

Подобни признаци са описани и при козата.

Посочените обстоятелства налагат особени грижи за раждащите овце !

Въпреки, че бременността протича физиологично, в засегнатите стада в голям процент от случаите настъпва затруднение в раждането ! Следствие нарушената форма и структура на плода, то се забавя. По принцип спонтанното раждане е възможно дори и при аномалии на агнетата. Понякога при по-съществени деформации без човешка помощ родилката е обречена ! Следователно инфекцията с вируса Schmallenberg налага по-специални грижи и строг контрол на родилния процес при дребните преживни ! Следствие новата инфекция през този сезон в Германия са се увеличили драстично случаите когато се оказва специализирана акушерска помощ !

 

Следните обстоятелства налагат особено внимание !

 

При извършване на акушерско изследване и установяване на подвити крайници (свиване в колената) или извиване на главата, винаги трябва да се има предвид, че неправилното им държане може въобще да не е вправимо, тъй като при инфекция с вируса Schmallenberg ставите са вкостени.

Би могъл да се направи следния извод: способността за подвижност в областта на ставите на плода се оказва важен индикатор, който не само че е от решаващо значение за начина на акушерската помощ, но и признак за съществуване на посочената инфекция в стадото.

Грубата екстракция на неправилно разположени приплоди, може да доведе до разкъсване на мекия родилен път, а това от своя страна до изключително опасни усложнения, дори до смърт на майката !

Прието е, че за човек не съществува опасност ! От много скоро обявяването на болестта след установяването й е задължително !

Като профилактична мярка може да се посочи борбата с насекомите !

 

 

 

 

Използвана литература:

Wagner Henrik, Axel Wehrend, Viele Missbildungen bei neugeborenen Laemmern, Schafzucht - Das Magazin fuer Schaf- und Ziegenhalter,  2/2012


Още за животните:
Източник: доц. д-р Пламен Георгиев

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates