Полезна информация за козите.

Най-млекопродуктивната порода кози в света – Заанен.

Родината на Зааненската коза е местността Заанен в Швейцария. Те с право заемат първо място в света по количество на полученото мляко.

Произход на Зааненската коза

Точни данни за произхода и създаването от швейцарците на Зааненската порода няма. Без съмнение благоприятните условия и подходящата храна в Алпите са много благоприятни за козевъдството.

Външен вид на Зааненската коза

Екстериорът на Зааненските кози е еталон за животно от млечно направление. Козите имат малка изящна глава с доста дълги, изправени, сочещи леко в страни уши. Самките и самците обикновено нямат рога. Шията на козите от Зааненската порода е относително дълга, плоска, понякога с кожни израстъци. Туловището е дълго, дълбоко и широко. Мускулатурата е бедна, което е недостатък на тази порода. Понякога задницата е увиснала. Крайниците са здрави, правилно разположени със светло-жълти копита.

Вимето на козите от порода Заанен е голямо, крушообразно, добре развито и насочено леко напред. Цицките също са добре развити.

 

Кози

Пръчове

Височина на хълбока

76

84-95

Височина в кръста

77

88

Дължина на туловището

81

84

Гръден кош

88

94

Дълбочина на гръдния кош

35

41

Ширина на гръдния кош

12

18,6

Ширина на задницата

17

17,5

Живото тегло на възрастнитекози е около 45-55 кг, а на пръчовете – 70-80 кг. Зааненскитекози се отнасят към най-едрите млечни породи. Теглото на новородените козлета е 3,5-4,5 кг. Тъй като Зааненскитекози са доста скорозрели, то до времето на отбиването на животните (възраст около 2 месеца), младитекози вече тежат 9-10, а пръчлетата – 10-12 кг. На едногодишна възраст козите достигат тегло 30-35 кг, а пръчовете – 38-45 кг.

Кожата на Зааненскитекози е бяла, ако по тялото има черни петна, то вълната там също е бяла. Това е признак на чистопородност. Вълната е къса и блестяща.

Млеконадой на козите от порода Заанен

Козите от Зааненската порода дават средно по 600-700 кг мляко годишно , а при оптимизирано хранене и отглеждане – 1000-1200 кг. Регистриран рекорд за една лактация е 3499 кг. Интересно е да се отбележи, че при изпитвания на продуктивността тезикози дават годишно мляко 12-15 пъти повече от собственото си тегло. Процентът на мазнини в млякото на тезикози е сравнително нисък – 3,5-4 %. Лактационният период продължава 8-11 месеца.