Полезна информация за животните.

Изпадане на матката при дребните преживни след раждане представлява спешно, а понякога драматично състояние, което се среща най-често при козата и по рядко при овцата.

Непосредствено след раждане матката се извръща и изпада навън. Среща се както след нормално, но най-често след затруднено раждане. Установяват се две степени при първата се наблюдава само леко извръщане на матката, а при втората тя изпада изцяло навън.

Кои са предразполагащите причини, водещи до настъпване на това опасно страдание ?

На първо място това е генетическа предразположеност при определениживотни. В тези случаи, връзките които задържат половия апарат са по-разхлабени. Възможно е още по време на бременността, като червен мехур да изпадне влагалището (понякога дори и ректума). Предава се по наследство от майка на дъщеря и такиваживотни трябва да бъдат изключени от разплод своевременно. Друго предразполагащо условие е трудното раждане, след усилена екстракция на плодовете , особенно когато родилния път е сух. При оказване на акушерска помощ и изтегляне на приплодите, се създава вакуум, при което върха на матката се извръща обратно и по този начин се създават условия за нейното изпадане навън. Друг фактор е неподходящото медикаментозно третиране по време на оказване на акушерска помощ. Така например инжектирането на високи дози окситоцин предизвиква силни маточни контракции, които от своя страна са причина за изпадане на матката. Най-често това страдание са среща при многоплодна бременност или при маточна атония по време на раждането. Гладуването и недоимъчни заболявания също оказват своята роля. При опити за грубо отстраняване на плацентата след раждане, особено в случаите когато се завърже някаква тежест, често изпада матката.

Какви признаци показват животните ?

Трябва да се прави разлика между пресните случаи и тези при които е минало известно време. Вторите са типични при стадно отглеждане на животните, когато не се обръща достатъчно внимание на отделните индивиди и раждането протича без надзор.


Още за животните:
Източник:доц. д-р Пламен Георгиев