Техника на храненето на козите.

 

 

Общото правило в козевъдството е давай чисти и пресни фуражи". Развалената храна се отразява вредно -

причинява заболявания на стомаха, намалява продуктивността и влошава качеството на млякото. Козите трябва да се хранят 3 пъти в денонощието. През зимата е най-добре да се хранят козите сутрин в 6-7 h, на обяд в 12-13 h и вечер в 6-7 h. Промеждутъците между отделните залагания на фураж по възможност трябва да бъдат еднакви. Нарушаването на времето на даването на фуража намалява млекодобива. Трябва да се осигури повече свободно време за преживяне.

Фуражите се дават в установен ред. Най-напред се залага концентрираният, след това сочният и накрая тревните фуражи. Всеки следващ фураж се дава, след като предишният е изяден. Вечер се залагат фуражите, които не предизвикват подуване. По тази причина силажът се дават сутрин или на обяд, когато животните са в движение. През зимата на дойните кози се дават: сутрин - концентрирана смеска и кореноплодни, след това се доят, поят и се залага сено; на обяд - кореноплодни, след това се доят и после се залагат сено и листник; вечер - концентриран фураж, след това се доят, поят и за през нощта се залагат сено или слама и няколко клонки листников фураж.

Козите се поят само с чиста вода с температура 6-10°С. Студената вода изисква допълнително фураж за затопляне на тялото. Освен това при поене със студена вода козата може да заболее от простудни заболявания. Поенето е два пъти в денонощието, като всеки път се дава по 2,5-4 л вода на коза. Потребностите от вода се изменят в зависимост от количеството на сочните фуражи, включени в дневната дажба на козите.

Преди храненето на козите и водопоя щателно трябва да се почистват яслите за кози, хранилките и водопойният съд от остатъците от фураж и кал.