Изкуствено отглеждане на яретата през бозайния период.

 

 

При изкуственото отглеждане яретата се отделят от майките си още при раждането и се

хранят изкуствено. Отстраняват се значителна част от недостатъците на естественото отглеждане на приплодите, но се изразходва повече труд. Изкуственото отглеждане на яретата до голяма степен облекчава фермерите при отглеждането на приплоди от маломлечни и с 2-3 ярета кози и дава по-големи възможности за по-правилно регулиране храненето на яретата.

При изкуственото отглеждане новороденото яре веднага след раждането се отделя от майката. Ярето се изтрива със сух парцал или стиска сухо сено, поставя се на топло да почине и след 1-2 часа се захранва с коластра. Коластрата се издоява в чист съд и веднага се дава на ярето, като при нужда се затопля до 38°С. През първите 2-4 дни след раждането козата дава слузесто, гъсто, жълто и възсолено мляко, което не се използва от хората, но е незаменима храна за новороденото яре. Коластрата помага за бързото изчистване на храносмилателния канал и го предпазва от различни заболявания. Първите струйки коластра се издояват в отделен съд и не се дават на ярето, тъй като в млечните канали на цицките проникват заразни микроби, които попадат заедно с коластрата в организма на младото животно и могат да причинят заболяване. Тази особеност трябва да се има предвид и при естественото отглеждане на яретата.

Практиката показва, че щом ярето е бозало дори и веднъж то трудно се приучва да пие мляко от съд. Ето защо яретата, които ще се хранят изкуствено, не трябва да бозаят през коластрения период.

Яретата се приучват да пият мляко от съд по следния начин: Преди поенето предните крака на ярето се подвиват, за да коленичи, главата му се навежда и устата се потопява в млякото. Муцунката не трябва да се държи дълбоко в млякото, за да може носът на ярето да е над повърхността на млякото и да диша свободно. Ако то не пие само, главата се натиска в съда с дясната ръка, а свободният показалец на лявата ръка, натопен в млякото, се вкарва в устата на ярето, което започва да смуче мокрия пръст и заедно с това пие и мляко. Когато ярето започне самостоятелно да пие мляко, палецът се изважда от съда. Ако след това ярето престане да пие, отново се повтаря посоченият начин, докато привикне да пие мляко самостоятелно. Приучването с пръст е неправилно, защото трудно ще се отучи. Освен от съд яретата може да се хранят изкуствено и от шише с биберон, но са необходими повече труд и внимание за чистене и попарване на шишето и биберона. Когато яретата са повече, може да се използва по-голям съд с повече отвори и тръбички, на които се поставят бибероните. В много случаи яретата не могат да се приучат да пият мляко от съд, но винаги се научават да пият с биберон.

Храненето на яретата без майка (изкуствено) успешно може да се проведе от стопанина по следната примерна схема: През първите 5 дни яретата се хранят шест пъти в денонощието с почивки 2,5-3 часа. През лятото първото хранене е в 5-6 часа сутрин и последното в 21-23 часа, а през зимата - съответно в 6-7 и в 19-20 часа. През първия ден на ярето се дава по 80 гр. мляко при всяко хранене, след това дажбата от мляко се увеличава, а броят на храненията в денонощието се намалява. От шестата седмица след раждането започва да се намалява и количеството на млякото, което се дава на денонощие. От 10-ия ден е предвидено към млякото да се добавя по 200 гр. рядка овесена каша. Тя се сварява всеки ден, тъй като бързо прокисва. На една част овесена ярма се добавя 10 части вода. След като се свари, кашата се прецежда, охлажда, слабо се подсолява и се дава за половин ден, смесена с млякото, като се следи температурата да е постоянна - 38°С. Количеството на овесената каша достига към 50-ия ден 800 гр. за денонощие, а на 2,5-месечна възраст се прекратява използването й. През последните 10-12 дни овесената каша трябва да се сгъстява значително, като не се прецежда и не се смесва с мляко, а се добавят трици, друг вид ярма или брашно. Това е необходимо, за да се приучат яретата да приемат и концентрирани фуражи.

От 15-дневна възраст на яретата ежедневно трябва да се залага малки порции хубаво дребно сено и да се прикрепват нависоко клони от доброкачествени листници. Така постепенно яретата се приучват да ядат груби фуражи и на 30-45-дневна възраст вече трябва да им се залагат по 500 гр. листници и по 200 гр. доброкачествено сено. От 15-20-дневна възраст на яретата трябва да се дава дневно по 4-6 гр. готварска сол или поставена на отделно място за лизане на воля. От 3-седмична възраст според схемата на изкуствено хранените ярета се залага концентриран фураж. Започва се с 30 гр. и към 2,5-месечна възраст постепенно достига 300 гр. Най-добре е концентрираният фураж да се дава във вид на смеска от трици, едро смляна овесена ярма и ситно надробено кюспе. В несмлян вид овесът може да се дава на яретата едва след 3-месечна възраст. Заедно с концентрирания фураж им се дава и по 5 гр.креда или костено брашно. От 30-ия ден на яретата се дават и ситно нарязани кореноплоди - отначало по 40-50, а на 2-месечна възраст - по 200-250 гр. От 1-месечна възраст при наличие на пасища яретата може да се пускат на паша.

Млякото за хранене на ярето в съд или с биберон трябва да има температурата на майчиното тяло - около 38°С. При изкуствено хранене от 10-ия ден им се дава мляко по 4 пъти на ден през равни интервали и нощна почивка от 10 часа. След 30-дневна възраст яретата се поят с мляко 3 пъти на ден. Препоръчва се през първата седмица след раждането всяко яре да получава мляко от своята майка, а по-късно може и от общото мляко, т. е. надоеното от всички кози.

Яретата редовно през целия ден трябва да пият чиста, прясна и хладка вода и да е винаги на разположение в помещението или в двора.

Първото доене на козите-майки, приплодите на които се хранят изкуствено, е след 1,5-2 часа. През първите дни козите се доят 6 пъти на ден, като се наблюдава да не се възпали вимето. След това постепенно се преминава на трикратно доене. Най-добре е козите да се доят толкова пъти, колкото пъти се хранят, яретата с мляко. Това позволява от издоеното прясно мляко да се дава на яретата необходимото количество.

При отглеждането на яретата без майки от 6- до 10-дневна възраст в хубаво време е необходимо ежедневно, не по-малко от 3-4 часа, да се държат на двора, а по-възрастните на паша около козарника. Препоръчва се в двора за яретата да се постави купчина камъни и напречни греди, защото те обичат да се катерят, а това укрепва мускулатурата и костната система.

По описаната схема за изкуствено хранене на яре за 3 месеца се изразходват 64,6 кг мляко, 13,3 кг концентриран фураж, в т. ч. 3,3 кг пресято овесено брашно, и 9 кг различни кореноплоди (предимно моркови). Схемата е примерна, но с помощта на зоотехник отделният стопанин на място в зависимост от фуражите, с които разполага, може да внесе изменения, след като се изчислят фуражите в рамките на нормите за хранене.