Полезна информация за овцете.Клонираха овца от породата Романов в Татарстан.

   В

Татарстан са клонирали овца от породата Романов, на име Поли. След пет годишен труд, група селекционери – генетици обявиха резултатите от своя труд. Агнето Поли, за първи път е изведено от задушната лаборатория под открито небе.

Напомняме, че овцата Доли е първото топлокръвно животно, което е получено от клетка на възрастно животно, а не полова или стволова клетка. В естествени условия, всеки организъм съчетава генетичните характеристики на бащата и майката. В случая на Доли, генетичният родител е само един – овцата-прототип.

Експериментът, проведен от учени в Шотландия през 1996 г., накара генетиците в Татарстан да проведат собствена научна разработка за получаване на клонинг на овца. Както отбелязват учените, това дори не е любопитство от страна на генетиците , а желание за радикално подобряване на положението в овцевъдният сектор на страната, тъй като популацията от тези животни в Татарстан е намаляла до минимум. Учените смятат, че клонирането на овце ще помогне за възстановяването на овцевъдството. Още повече, че клетките за тези цели могат да бъдат взети и от умрели животни.

Персоналът, който се грижи за клонираната овца, нежно я нарича Полина или Поля. Трябва да се отбележи, че по своите навиците, тя е много различна от своите събратя родени чрез естествено оплождане. „Поля” е много общителна. Яде хляб от ръцете на съвсем непознати, което, между другото, много безпокои генетиците.

И тук има невероятен факт. За да се роди Поли, генетици са клонирани овца от породата Романов, с характерната за нея груба вълна. Както казват експертите, това е порода за добиване на овча кожа. С Поли се е получил реален инцидент. Вълната от нея е каракул. Може би, предполагат авторите на клонирането, в далечното минало овцете от породата каракул (астраган) и романовата порода са пасли на едни и същи пасища. Налице е генетичен микс, проявил себе си стотици години по-късно.


Още за животните: