Полезна информация за овцете.

Овцете са чувствителни към влагата

Овцете са по-чувствителни към влагата, отколкото към ниските температури. 

Затова е добре кошарата да е застлана с дебела слама, която се почиства два пъти годишно: преди оагването и след приключване на оборния период. За градивен материал използвайте дървени и други материали, които не предизвикват конденз. За предпазване от допълнително овлажняване е за предпочитане

Да изнесете отвън на дворчетата поилките и хранилките и само при лошо време овцете да се хранят в помещенията.

Приучването на овцете към оборно отглеждане трябва да става постепенно, за 10-15 дни. Затова сутрин ги изкарвайте по-късно на паша, след като се е вдигнала росата и след като са получили сено, а вечер ги прибирайте по-рано, като им давате концентриран фураж.