Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Каракулска порода овце - специализирана за агнешки кожи - Овцевъдство

Полезна информация за овцете.Каракулска порода овце - специализирана за агнешки кожи.


Каракулската е единствената порода овце в света, която е специализирана за получаване на ценни кожички (астраган) от агнетата през първите дни след раждането им. От кожите се правят скъпи астраганени палта, калпаци.

Овцете са тлъстоопашати в резултат на полупустинните условия в Средна Азия. Произходът на каракулските овце не е известен, но те са едни от най-старите тясно специализирани и културни породи овце. Масата на овцете-майки е 40-50 кг, а на кочовете - 65-85 кг. Главата и крайниците са с покривни косми. Вълната е смесена и много груба, с различно оцветяване - винаги тъмни цветове. Вълнодобивът от една овца е 2,0-2,5 кг. При каракулските овце половата зрелост настъпва на около 8-месечна възраст.

Ценно качество на каракулската порода овце е специфичната форма на влакната на агнетата при раждане във вид на цилиндрични, бобовидни и други къдрици със силен блясък. Тези извивки се загубват след 3-ия-5-ия ден от раждането и затова агнетата се заколват до тази възраст. Агнетата обикновено са черни, но се срещат и сиви и по-малко цветни (астраганени кожички).

Най-много каракулски овце има в бившите съветски републики, Афганистан, Южна Африка и др. У нас каракулски овце са внасяни, но се аклиматизират много трудно и се срещат и трудности при използването на кочовете при промишленото кръстосване за получаване на каракулоподобни кожички - астраган.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates